Podrobný program

 • Byly aktualizovány a doplněny všechny prezentace, které máme k dispozici. Odkaz na prezentace je v detailu přednášek.
 • K vybraným přednáškám byly přidány audiozáznamy. V případě zájmu rádi dodáme záznamy i dalších přednášek.
 • 10.00–11.45

  Slavnostní zahájení konference ISSS 2023

 • 10.00–11.45


  15. 5. 2023 Velký sál

  Slavnostní zahájení

  Miloš Vystrčil Senát Parlamentu ČR Věra Kovářová Robert Králíček Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Ivan Bartoš Ministerstvo pro místní rozvoj Martin Kupka Ministerstvo dopravy Martin Dvořák Vláda ČR Ján Ferenčák Národná rada SR Ľubomír Andrassy Najvyšší kontrolný úrad SR Marek Ebert Český telekomunikační úřad Irena Storová Státní ústav pro kontrolu léčiv Petr Mlsna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Lukáš Kintr Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Pavel Bulíček Královéhradecký kraj Vítězslav Schrek Kraj Vysočina Volodymyr Čubirko Oblastní rada Zakarpatské Ukrajiny Pavlína Springerová Statutární město Hradec Králové Lukáš Kolářík Ministerstvo vnitra Zdeněk Zajíček ICT UNIE, z.s. Tomáš Salomon Česká spořitelna, a.s. Václav Koudele MICROSOFT Michal Stachník CISCO Vladek Šlezingr EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Dan Rosendorf ICZ a.s. Petr Dvořák Česká televize Tomáš Renčín Konference ISSS/V4DIS 2023
 • 13.00–14.20

  Digitalizace a Digitální identita

 • 13.00–13.15


  15. 5. 2023 Velký sál

  eDoklady

  Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura

  Hlavním projektem DIA pro rok 2023 bude vývoj nové aplikace pro mobilní zařízení, která bude obsahovat primárně občanský průkaz. Aplikace eDoklady bude sloužit jako plnohodnotný nástroj k prokazování identity na území České republiky. Aplikace bude bezplatně dostupná na mobilních zařízeních s operačními systémy iOS a Android. V roce 2026 pak bude tento pilotní projekt aktualizován do evropské digitální peněženky, která bude platná napříč státy Evropské unie. Ta už bude zahrnovat i další informace a postupně i nejrůznější doklady jako je nejvyšší dosažené vzdělání či zdravotní dokumentace.

 • 13.15–13.25


  15. 5. 2023 Velký sál

  Využití digitální identity MojeID v EU

  Jaromír Talíř CZ.NIC z.s.p.o.

  Služba MojeID nabízí jedinou digitální identitu v ČR, kterou je možné použít jak u komerčním služeb, tak pro veřejné služby Českého státu a zároveň pro veřejné služby v Evropské unii. S jednou identitou tak uživatel získává přístup k největšímu portfoliu služeb. Prezentace shrne, jakým způsobem je možné MojeID v zahraniční používat.

 • 13.25–13.35


  15. 5. 2023 Velký sál

  Evropská digitální peněženka a pilotní projekt s účastí MojeID

  Jaromír Talíř CZ.NIC z.s.p.o.

  Evropská komise vybrala čtyři konzorcia, která budou v průběhu příštích dvou let pilotovat ekosystém vznikající digitální peněženky pro různé způsoby jejího použití. Prezentace popíše co lze od konzorcií očekávat a jaká je role sdružení CZ.NIC a digitální identity MojeID.

 • 13.35–13.45


  15. 5. 2023 Velký sál

  Bankovní identita a evropská digitální peněženka

  Jan Blažek Bankovní identita, a.s.

  Bankovní identita má za sebou víc jak dva roky fungování a blížící se nová evropská legislativa bude představovat výzvu, jak schéma správně zavést a maximalizovat její přínosy pro občany, firmy a stát. Jaké jsou ty zásadní principy, které je třeba dodržet, a naopak čemu se třeba se vyhnout, na to odpovím se své přednášce.

 • 13.45–14.00


  15. 5. 2023 Velký sál

  Aktuální informace k tématu revize nařízení eIDAS

  Filip Bílek Digitální a informační agentura

  Nařízení eIDAS schválené v roce 2014 stanovuje podmínky, za kterých má docházet k povinnému přeshraničnímu uznávání prostředků pro el. identifikaci a dále také stanovuje požadavky týkající se poskytování služeb vytvářejících důvěru a právní účinky kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru napříč EU. Evropská komise na základě hodnocení účinnosti nařízení eIDAS zveřejnila v červnu 2021 návrh revize tohoto nařízení, která má zavést evropské peněženky digitální identity a rovněž definovat nové typy služeb vytvářejících důvěru. Prezentace shrne aktuální informace týkající se legislativního projednávání revize nařízení eIDAS.

 • 14.00–14.20


  15. 5. 2023 Velký sál

  Lhůty zákona o právu na digitální služby – Lze je ještě stihnout?

  Zdeněk Zajíček ICT UNIE, z.s.
 • 14.30–16.10

  Portálová řešení pro orgány veřejné moci

 • 14.30–14.50


  15. 5. 2023 Velký sál

  Vzdálený přístup do spisu

  Vít Kasal Monika Hanáková GORDIC spol. s r.o.

  I přístup do spisu získává digitální podobu. Co bylo možné dříve vyřídit jen osobní návštěvou úřadu se postupně přesouvá na internet. Představíme vám jeden z prvních pilotních projektů, jež byl realizován na území ČR. Vzdálený přístup do spisu správního řízení. Přednáška se dotýká budování eGovernmentu v ČR, rozvoji digitálních služeb, využívání elektronické spisové služby, portálových řešení s Identitou občana, vnitřní digitalizace úřadů a v neposlední řadě také bezpečnosti. Prošlapáváme cestu ostatním.

 • 14.50–15.00


  15. 5. 2023 Velký sál

  Vizualizační portál Českého telekomunikačního úřadu

  Karel Holek Český telekomunikační úřad

  Představení nové verze portálu, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice.

 • 15.00–15.20


  15. 5. 2023 Velký sál

  Webová platforma města Brna

  Tomáš Aberl Statutární město Brno Radek Baloun Asseco Central Europe, a.s.

  Příspěvek představuje zkušenosti s vybudováním webové Platformy města Brna pro vytvoření a provoz desítek webů města. Platforma splňuje požadavky kybernetické bezpečnosti a uživatelské přístupnosti. Na stejné Platformě mohou běžet miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.

 • 15.20–15.40


  15. 5. 2023 Velký sál

  Portál dopravy

  Ladislav Němec Karel Váchal Ministerstvo dopravy
 • 15.40–15.55


  15. 5. 2023 Velký sál

  Digitální služby resortu dopravy

  Jan Paroubek CENDIS, s.p. Ladislav Muller Principal engineering s.r.o. Michaela Onuferová MICROSOFT, s.r.o.

  Digitální služby pro občany a firmy na Portálu dopravy.


 • 15. 5. 2023 Velký sál

  Diskuse

 • 8.45–9.45

  Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR

 • 8.45–9.15


  15. 5. 2023 Malý sál

  Projekty v gesci Ministerstva vnitra

  Lukáš Kolářík David Sláma Ministerstvo vnitra
 • 9.15–9.45


  15. 5. 2023 Malý sál

  Představení DIA a její agendy

  Martin Mesršmíd Petr Kuchař Digitální a informační agentura

  Nově vzniklá Digitální a informační agentura (DIA) má za cíl posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům i digitální úroveň České republiky v rámci Evropy. Jedním z klíčových úkolů DIA jako ústředního orgánu státní správy je zjednodušit složité procesy, se kterými se veřejnost potýká třeba při komunikaci s úřady či podáváním žádostí. Věnovat se tak bude například správě a vývoji Datových schránek, Portálu občana, kontaktním místům Czech POINT a Základním registrům.

 • 10.00–11.45

  Slavnostní zahájení konference ISSS 2023

 • 10.00–11.45


  15. 5. 2023 Malý sál

  Přenos slavnostního zahájení

 • 12.30–13.55

  Ekonomika eGov projektů veřejné správy

 • 12.30–12.45


  15. 5. 2023 Malý sál

  Aktuální stav výzev IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

  Aleš Pekárek Ministerstvo pro místní rozvoj

  V příspěvku budou uvedeny aktuální informace o vyhlášených a připravovaných výzvách Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v oblasti eGovernmentu (eGovernment, eHealth, neveřejné sítě veřejné správy) a kybernetické bezpečnosti.

 • 12.45–13.00


  15. 5. 2023 Malý sál

  DES – jeden z pilířů Digitálního Česka

  Daniel Všetečka Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • 13.00–13.20


  15. 5. 2023 Malý sál

  Novinky České spořitelny a.s. pro města a obce

  Petr Chlupáč Česká spořitelna, a.s.

  Představení novinek z dílny České spořitelny a.s. pro obce a města – eÚředník a další.

 • 13.20–13.40


  15. 5. 2023 Malý sál

  Systém na podporu lokální ekonomiky

  Petr Stuchlík Corco Systems a.s.

  Corrency je transakční systém pro podporu lokální ekonomiky. Díky spoluúčasti sami občané efektivně a racionálně rozhodují, který kroužek, kterou provozovnu nebo místního podnikatele, má obec veřejnými penězi podpořit. Vyzkoušeno v Kyjově, na Praze 1, Praze 18 (Letňany), aktuálně probíhá ve Slezské Ostravě, v Prostějově, Praze 14 (Černý most), Praze-Kolovratech a dalších obcích po celé ČR. Systém je plně digitální, bezpapírový, v souladu s principy ESG, certifikován na protikorupční ISO 37.001. Více viz www.corrency.cz.

 • 13.40–13.55


  15. 5. 2023 Malý sál

  Aktuální stav Národního plánu obnovy v oblasti eGovernment

  Stanislav Bogdanov Ministerstvo vnitra

  V příspěvku budou uvedeny informace o stavu plnění milníků/cílů spolu s informacemi o očekávané letošní aktualizaci NPO. Tématem bude i bližší informace o očekávaných dodatečných finančních prostředcích směřujících do oblasti kybernetické bezpečnosti.

 • 14.00–15.05

  ICT v územním plánování a stavebním řízení

 • 14.00–14.20


  15. 5. 2023 Malý sál

  Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

  Petr Klán Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 14.20–14.50


  15. 5. 2023 Malý sál

  SW stavebních úřadů stávající a nový

  Ivana Havlíková Jiří Štochel VITA software, s.r.o.
 • 14.50–15.05


  15. 5. 2023 Malý sál

  BIM

  Petr Serafín Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • 15. 5. 2023 Malý sál

  Diskuse

 • 15.15–16.55

  Stav projektů eGovernmentu

 • 15.15–15.25


  15. 5. 2023 Malý sál

  Srovnávací nástroj cen a kvality Českého telekomunikačního úřadu

  Beata Smrkovská Český telekomunikační úřad

  Stručné představení funkčnosti nástroje z pohledu koncového uživatele a zhodnocení současného stavu dva roky po jeho spuštění.

 • 15.25–15.35


  15. 5. 2023 Malý sál

  Co může přinést kontejnerizace – 10 minut nejen pro ajťáky

  Petr Holan EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 • 15.35–15.50


  15. 5. 2023 Malý sál

  e-Sbírka

  Aleš Gola Milan Hamerský Ministerstvo vnitra

  Cílem projektu e-Sbírka je zajistit zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva.Nabídne na jednom místě elektronická úplná znění právních aktů obsažených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tato znění budou státem garantovaná.

 • 15.50–16.05


  15. 5. 2023 Malý sál

  On-line platby poplatků i další přínosy Osobního portálu občana

  Michal Tausch Vít Kasal GORDIC spol. s r.o.

  Díky propojení Portálu občana GORDIC s platební bránou GoPay poskytují města (včetně středních a menších obcí) svým občanům možnost pohodlné, bezpečné a rychlé úhrady poplatků on-line. Během prezentace si na příkladu předvedeme principy úplné digitalizace platebního procesu, výhody brány GoPay, cloudové infrastruktury i otevřenosti celého řešení. Ukážeme i konkrétní funkce a prvky zapracované na základě požadavků obcí a přání občanů.

 • 16.05–16.20


  15. 5. 2023 Malý sál

  Jak levně a legálně nakoupit licence a ještě na tom vydělat?

  Martin Predný PREDNY SLM s.r.o.

  Získejte peníze na upgrade infrastruktury prodejem svých starých licencí a zjistěte, jaké podmínky lze stanovit u veřejných zakázek na nákup softwarových licencí tak, abyste se vyhnuli nelegálnímu softwaru a nakoupili za nejlepší cenu na trhu.

 • 16.20–16.40


  15. 5. 2023 Malý sál

  Častá pochybení ve veřejných zakázkách v oblasti informačních technologií pohledem rozhodovací praxe ÚOHS

  Petr Jedlička Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • 16.40–16.55


  15. 5. 2023 Malý sál

  Datové schránky

  Ondřej Menoušek Digitální a informační agentura

  DIA má nově na starosti správu a rozvoj Datových schránek, které usnadňují a urychlují komunikaci mezi státní správou, občany a podnikateli. Datová schránka je elektronické úložiště sloužící k dodávání dokumentů, funguje s maximální mírou ochrany a umožňuje zdarma elektronicky komunikovat se státními institucemi, kdekoli a kdykoli. Od ledna 2023 bylo na dle zákona postupně automaticky zřízeno více než dva miliony datových schránek všem subjektům vedeným v registru osob a v současnosti je tak aktivních téměř 4 miliony datových schránek.


 • 15. 5. 2023 Malý sál

  Diskuse

 • 9.00–9.45

  Digitalizace a archivace dokumentů

 • 9.00–9.15


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Co se změnilo za rok v tvorbě elektronických dokumentů?

  Tomáš Lechner Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
 • 9.15–9.30


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Zpráva o stavu Národního digitálního archivu

  Jiří Bernas Národní archiv
 • 9.30–9.45


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Aktuální aktivity CNZ

  Jan Heisler CNZ, z.s.
 • 12.30–13.55

  Geoinformatika

 • 12.30–12.45


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Účelové územní prvky a další novinky ve službách ČÚZK

  Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

  V příspěvku představím několik novinek z oblasti poskytování dat ČÚZK. Zmíním se o nejnovějších úpravách aplikací Dálkový přístup, Dálkový přístup pro neregistrované uživatele a podíváme se na úpravy aplikace Nahlížení do KN. Ve druhé části příspěvku bych se zaměřil novinky z oblasti RÚIAN a to zejména na oblast zavádění účelových územních prvků (ÚÚP). V loňském roce byly do RÚIAN zavedeny ÚÚP definované Horním zákonem (dobývací prostory, chráněná ložisková území a zvláštní zásahy do zemské kůry). Představíme si aplikaci Veřejný dálkový přístup, která se oblékla do nového kabátu. Součástí těchto úprav bylo i poskytování údajů o ÚÚP.

 • 12.45–12.55


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Inovace státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu – Nová řada topografických map České republiky se představuje

  Přemysl Jindrák Zeměměřický úřad

  Od 1. 7. 2023 dochází k nahrazení stávající Základní mapy ČR a Státní mapy 1:5000 novou podobou základního státního mapového díla středního měřítka z produkce Zeměměřického úřadu – Základní topografickou mapou ČR (ZTM ČR).

  Předmětem přednášky je představení hlavních změn nové podoby SMD. Jedna z nich se týká rozšíření a úpravy měřítkové řady. Hovořit se bude také o rozšíření obsahu map, úpravách ve značkovém klíči a designu tištěné verze ZTM ČR. Prostor bude věnován i určení jednotlivých měřítek, jejich přesnosti a podrobnosti. Samostatnou kapitolou pak jsou varianty map podle preferovaného souřadnicového referenčního systému a s tím související klady mapových listů a značení mapových listů. Závěr bude věnován formám publikovaných dat, která budou poskytována jako otevřená data s licencí CC BY 4.0.

 • 12.55–13.05


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  ZABAGED® v roce 2023

  Jana Pressová Zeměměřický úřad

  Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je v současné době jediným vektorovým geografickým modelem, který v jednotném obsahu a kvalitě pokrývá celé území ČR, je pravidelně aktualizován a na základě požadavků uživatelů rozšiřován. Prezentace bude zaměřena na hlavní kvalitativní a obsahové změny, které proběhly v publikačních datech ZABAGED® v posledních letech.

 • 13.05–13.15


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Implementace GeoInfostrategie 2020+

  Michal Tichý Digitální a informační agentura

  GeoInfoStrategie má za cíl nastavit jasná pravidla pro efektivní tvorbu, správu a využívání prostorových informací a vytvořit podmínky pro jejich začlenění do rozhodovacích procesů veřejné správy i celé společnosti. Veřejná správa může využívat prostorová data pro zajišťování ochrany životního prostředí, v dopravě, regionálním rozvoji, územním plánování, stavební činnosti, zemědělství, při řešení daňových potřeb státu, v oblasti státní statistiky, evidence a správy majetku, správy a rozvoje území apod. Prostorové informace mají mimořádný význam pro zajišťování bezpečnosti a obrany státu, prevenci kriminality, ochranu obyvatelstva, předcházení živelním či antropogenním (průmyslovým) pohromám.

 • 13.15–13.30


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Od DTM k 3D modelu území

  Vladimír Špaček Intergraph CS s.r.o. Tomáš Kantůrek MICROSOFT, s.r.o.
 • 13.30–13.45


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Prostorové plánování města Jihlavy

  Jiří Pokorný Statutární město Jihlava

  Město Jihlava využívá řadu nástrojů pro efektivní plánování jejího budoucího rozvoje. Jedním z těchto nástrojů je také geografický informační systém (GIS), který nabízí pohled prostřednictvím prostorových dat. Kromě základního pohledu na území města také odhaluje souvislosti nebo potenciál, který není vidět na první pohled. A analýzou dat, ať už prostorových nebo tabelárních, jsme schopni získat povědomí o územním potenciálu jednotlivých lokalit města pro jejich možné využití (na bydlení, výrobu nebo logistiku). Víme o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých lokalit pro daná využití těchto území. Díky systémově nastaveným pravidlům spolupráce s investory jsme tedy schopni pro daný záměr nabídnout ty lokality, které pro to mají nejen potřebnou výši potenciálu, ale jsou také ekonomicky efektivní. A takové pozemky pak detailně popsat, představit a nabízet investorům. Kromě rozvoje prostřednictvím soukromých investičních záměrů je tu také investiční plán, který ve výhledu na 10 let detailně eviduje investiční akce města. Každá akce je zařazena podle různých kritérií, finančně naplánována do jednotlivých let a pokud je to možné, tak i přesně lokalizována do území. Město tak získává detailní přehled o výši investic dle jednotlivých let nebo třeba také jednotlivých lokalit.

  Rádi bychom vám v souvislostech představili projekty Priority územního rozvoje města Jihlavy, Mapu pozemků pro investory a Investiční plán města Jihlavy.

 • 13.45–13.55


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Nová role zeměměřiče v digitálním světě

  Martin Hrdlička Aleš Černý Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

  Nový stavební zákona a novela zákona o zeměměřictví nově definuje roli autorizovaného zeměměřického inženýra ve výstavbě a zakládá Českou komoru zeměměřičů. Nezbytný orgán, který dosud v tuzemsku chyběl, zaštítí garanci vysoké kvality odváděných služeb autorizovaných zeměměřických inženýrů a bude dohlížet na kvalitu zeměměřických činností, na které je v současnosti kladen čím dál větší důraz především z důvodu probíhající digitalizace stavebního řízení, implementace digitálních technických map a dalším výzvám v podobě BIM, smart cities, autonomní dopravy a mnoha dalších.


 • 15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Diskuse

 • 14.15–15.25

  Elektronické spisové služby

 • 14.15–14.30


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Budoucnost školní správy dokumentů: Elektronická spisová služba GINIS

  Vladimír Přech Monika Havlíková GORDIC spol. s r.o.

  Prezentace bude zaměřena na blížící se legislativní povinnost vést elektronickou spisovou službu ve školách a bude představeno moderní řešení v podobě GINIS SSD. Zmíněny budou přednosti tohoto systému, včetně jeho integrace se školskými systémy (Bakaláři, VIS) nebo možnosti provozu v cloudu. Účastníci se dozvědí, jakým způsobem může tento systém usnadnit a zefektivnit správu dokumentů ve školách nebo jiných příspěvkových organizacích, a vyslechnou si příklady jeho využití od současných uživatelů.

 • 14.30–14.40


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Spisová služba – živá součást agend a oběhu dokumentů

  Michal Kellner Allium, s.r.o.

  Lze spisovou službu využít pro řízený oběh dokumentů? Pro jaké typy dokumentů to má smysl a jaké to přinese výhody? Kdy naopak dokumenty zpracovávat v agendovém systému a integrovat se spisovou službou?

 • 14.40–14.50


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Spisová služba nové generace

  Jitka Košovanová S&T CZ, s.r.o.

  Představení nového produktu spisové služby s pokročilými funkcemi a využitím strojového učení.

 • 14.50–15.05


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Pohled původce na připravované atestace spisových služeb

  Pavel Jirásek Městská část Praha 16 Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.
 • 15.05–15.25


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Atestace spisových služeb

  Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Petr Stiegler Česká agentura pro standardizaci

 • 15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Diskuse

 • 15.45–16.30

  DTM a DMVS

 • 15.45–16.00


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Aktuální stav projektu DTM z pohledu správce IS DMVS

  Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální

  Parlament sice posunul start ostrého provozu DTM krajů o jeden rok, ale od července 2023 bude i přesto zahájen testovací provoz celého systému.

 • 16.00–16.15


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Registr subjektů zapojených do editace DTM krajů

  Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální

  Cílem příspěvku je shrnout aktuální stav připravenosti centrálního řešení na ČÚZK, v podobě IS DMVS, integrace krajských řešení a implementace na straně vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. To vše s důrazem na sběr dat o vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické infrastruktury, včetně jejich konsolidace. Identifikační a kontaktní údaje budu součástí centrální komponenty IS DMVS a to i s informací, ve kterém území subjekty působí. ČÚZK plánuje, že aktivace subjektů v podobě vlastníků, správců, provozovatelů a jejich editorů bude spuštěna v červnu 2023.

 • 16.15–16.30


  15. 5. 2023 Přednáškový sál

  „Zpráva o stavu Unie“ aneb IS DTM v 11 krajích ČR

  Roman Zemánek ICZ a.s.

  Projekty IS DTM z pohledu dodavatelského realizačního týmu konsorcia ICZ/T-MAPY/GEOVAP/GEOREAL – DTM jako projekt, cíle, přínosy, realizační pohled – nastavení zrcadla a co na to Zadavatel … a možná co dále …


 • 15. 5. 2023 Přednáškový sál

  Diskuse

 • 12.30–13.45

  Rozhodování veřejné správy na základě dat

 • 12.30–13.45


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  Je využití pokročilé analytiky a predikčních modelů ve státní správě sci-fi? Jsme blíž, než myslíme

  Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Bedřich Valigura Generální finanční ředitelství Ondřej Šimáček Petr Gavlas Generální ředitelství cel Petr Malovec Cizinecká policie, Policie ČR Václav Koudele MICROSOFT Ivana Karhanová David Kaláb Adastra, s.r.o.

  Jak vybudovat státní správu, kde sdílení dat probíhá napříč celým státem? Kde úřady neobíhají lidé, ale data? Kde pokročilá analytika a predikční modely odhalují anomálie, podezřelé subjekty a ukazují na neobvyklé toky peněz, zboží nebo podezřelých osob?

  V panelové diskuzi, kterou pro vás připravila Adastra společně se zástupci státní správy, se dozvíte, jak blízko jsme na úřadech a ministerstvech v ČR cloudovým řešením a real-time sdílení dat. Ukážeme vám, co je potřeba pro zpracování kvalitního reportingu a využití business intelligence jako podkladů pro neprůstřelná rozhodnutí založená na datech.

 • 13.50–15.20

  Digitalizace v oblasti sociálních věcí

 • 13.50–14.05


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  ICT v resortu MPSV

  Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • 14.05–14.20


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  Jak uděláme krátký proces s haldami formulářů na úřadech práce

  Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Tomáš Ammer OKsystem a.s.

  Jedním z klíčových úkolů MPSV a ÚP je vyrovnat se s rostoucími nároky na množství obsluhovaných klientů a dobu zpracování jednotlivých podání. Resort proto přistoupil za pomoci společnosti OKsystem k postupnému zavádění procesního zpracování, které je podpořeno i odpovídajícími technologiemi na straně IT. Probíhá zavádění nástroje pro efektivní distribuci činností v rámci ÚP a měření jednotlivých procesních kroků. Některé z manuálních úkonů jsou automatizovány nahrazením papírových potvrzení sehráváním dat z jiných institucí nebo od soukromých subjektů. Takto postupně dochází k optimalizaci procesů a tím i zefektivnění chodu úřadu, snížení administrativní zátěže a zvýšení komfortu občanů, kteří již nemusí řadu věcí dokládat sami.

 • 14.20–14.35


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  Rekvalifikace a portál MPSV

  Petra Kumová Ministerstvo práce a sociálních věcí Jiří Winkler Asseco Central Europe, a.s. Marek Blajer MICROSOFT, s.r.o.
 • 14.35–14.45


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  SAP Analytics Cloud možnosti využití – případová studie na prostředí MPSV/GŘÚP

  Martin Večeře EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 • 14.45–15.00


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  Využití umělé inteligence pro zpracování žádostí o dávky

  Aleš Vejvoda František Nový Ministerstvo práce a sociálních věcí Denis Belucz KPMG Czech Republic Dominik Mathauser MICROSOFT, s.r.o.

  Úřady práce se potýkají s řadou výzev a změn, na které je potřeba rychle a včas reagovat. Jednou z těchto výzev je i nárůst práce a s tím související dodržování lhůt. V rámci digitální transformace Úřadu práce bylo v této souvislosti odpilotováno využiti umělé inteligence pro automatické vytěžovaní ručně vyplněných žádostí. Toto řešení by v důsledku mělo vést k výraznému zkráceni času pro vyřízení žádosti o dávky a zároveň umožnit, aby se úřednici minimálně věnovali rutinním činnostem a soustředili se na úkony s vyšší přidanou hodnotou.

 • 15.00–15.20


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  Žádost o důchod online

  František Boháček Kryštof Zrcek Česká správa sociálního zabezpečení

  ČSSZ umožní podat žádost o důchod zcela online v prostředí ePortálu ČSSZ, při zachování standardů elektronické identifikace. Podání žádosti o důchod je poměrně složitý proces, při kterém doposud hraje nezastupitelnou roli osobní obsluha klientů na přepážce. Aby byl tento komfort v maximální možné míře zachován v online prostředí, připravuje ČSSZ formu komplexní elektronické služby, která žadatele celým procesem podání žádosti o důchod provede. Současně se mu svěří odpovědnost za validaci předvyplněných dat o jeho dobách pojištění, náhradních či vyloučených dobách vedených v evidenci ČSSZ a možnost označit doby, které požaduje došetřit či doby, k nimž připojuje chybějící doklady. U žádosti o starobní důchod zobrazí navíc služba jeho odhadovanou výši. Komfort v podobě osobní obsluhy bude zajištěn možností sjednat si online schůzku s pracovníkem OSSZ. V neposlední řadě bude služba poskytovat informace o přijetí žádosti, průběhu řízení a zobrazovat i samotné rozhodnutí o přiznání důchodu.

 • 15.30–16.45

  Diskusní blok kybernetické bezpečnosti

 • 15.30–16.45


  15. 5. 2023 Eliščin sál

  Kybernetická bezpečnost samospráv

  Radim Pácl Tibor Tvardzik PaloAlto Networks Michal Zedníček ALEF NULA, a.s. Adam Kučínský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Ida Kárná Bílovice nad Svitavou Aleš Špidla Český institut manažerů informační bezpečnosti
 • 9.00–9.45

  Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

 • 9.00–9.15


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Připravované služby elektronického zdravotnictví

  Milan Blaha Ministerstvo zdravotnictví
 • 9.15–9.30


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Návrh nařízení EP a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data

  Eliška Kačerová Ministerstvo zdravotnictví
 • 9.30–9.45


  15. 5. 2023 Jednací sál

  eRecept pro pacienty

  Irena Storová Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Prioritou při zavádění systému eRecept byl a je vždy pacient. Aby byla jeho léčba co nejefektivnější a maximálně bezpečná, je nutné, aby jeho ošetřující lékař, případně farmaceut vydávající mu předepsané léky, měl komplexní přehled o jeho medikaci a mohl se tak zodpovědně rozhodnout, jakou léčbu, potažmo jaké léky předepsat.

  Tuto oblast pokrývá sdílený lékový záznam. Informace o veškerých předepsaných a vydaných lécích, očkování či ePoukazech na zdravotnické prostředky má k dispozici i sám pacient, stejně tak jak mnoho dalších údajů o něm v systému eRecept vedených. Přístup ke všem těmto údajům poskytuje jak pro pacienty, tak pro zdravotnické pracovníky webová a mobilní aplikace. Prezentace je zaměřená na možnosti a benefity pro pacienta.

 • 12.30–14.20

  Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

 • 12.30–12.45


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

  Klára Jiráková Kraj Vysočina
 • 12.45–13.00


  15. 5. 2023 Jednací sál

  S eReceptem do zahraničí

  Renata Golasíková Petr Koucký Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Vyzvednout si léky na elektronický recept umožníme i v zahraničí, a to díky přeshraniční preskripci. Jde o další rozšíření systému eRecept, které zvýší komfort pacientů. Český pacient v zahraniční lékárně předloží svůj identifikační doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace), na základě toho může být příslušný eRecept vydán. Lékárník v zahraničí se spojí s českým systémem eRecept a provede výdej. Jakmile lékárník provede výdej léků, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost ověřit, zda si pacient léky vyzvedl.

 • 13.00–13.15


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientů

  Edita Müllerová Pracovní skupina Pacientské rady pro eHealth
 • 13.15–13.45


  15. 5. 2023 Jednací sál

  VITAKARTA aneb když data s inteligencí tančí

  Eva Švecová OZP Vladimír Šolc STYRAX Consulting, a.s.

  VITAKARTA jako klíčový elektronický produkt OZP představuje názorný příklad dobré praxe využití zdravotních dat. Díky dlouholetému vývoji aplikace má OZP prostor soustředit se na tvorbu modulů, které přináší klientům značnou přidanou hodnotu. V současné podobě VITAKARTA obsahuje řadu pokročilých medicínských funkcí: vyhodnocuje EKG záznamy z chytrých hodinek, umí vytvořit vlastní zdravotní profil pojištěnci, hlídá prevenci ale i nevhodné lékové interakce, identifikuje chronické stavy a v neposlední řadě umožňuje kontrolovat vykázanou péči a odměňovat její kvalitu. Brzy také nabídne sdílení laboratorních výsledků. VITAKARTA jednoduše dává datům nový smysl, kdy nad nimi staví moderní inteligentní služby s informacemi pro klienta.

 • 13.45–14.00


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Trable projektového manažera při implementaci jednotného NIS do pěti krajských nemocnic

  Iveta Veselá Kraj Vysočina
 • 14.00–14.10


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Stav přípravy standardů elektronického zdravotnictví

  Martin Pilnik Hynek Kružík Ministerstvo zdravotnictví
 • 14.10–14.20


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Možnosti financování projektů elektronického zdravotnictví

  Vít Lidinský Ministerstvo zdravotnictví
 • 14.30–15.30

  Vnitřní digitalizace úřadu I

 • 14.30–14.50


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Digitálna cesta Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

  Ľubomír Andrassy Najvyšší kontrolný úrad SR

  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) viac ako 10 rokov prevádzkuje hlavný agendový informačný systém – Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (KIS NKÚ SR), v rámci ktorého sú elektronizované a digitalizované procesy kontrolných a podporných činností úradu.

  KIS NKÚ SR bol budovaný a je rozvíjaný v spolupráci so súkromným sektorom v súlade s princípmi e-governmentu a legislatívnymi požiadavkami informačnej a kybernetickej bezpečnosti SR. Viac ako 90 % procesov v rámci úradu je plne digitalizovaných, čo pomáha k otvorenosti a transparentnosti úradu. Údaje o kontrolnej činnosti sú zverejňované na portáli úradu a na portály otvorených údajov SR, pričom tieto dáta sú využívané v rámci in-house vyvíjanej aplikácie municipality map (MuMap).

 • 14.50–15.00


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Od papíru k digitalizaci: Efektivní cesta ke GO Paperless

  Michal Andraško Asseco Solutions, a.s. Karel Kallab ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

  Papírový les na úřadě je minulostí, buďte krok před ostatními. Na této přednášce se dozvíte, jak se jednoduše zbavit papírových formulářů a dokumentů a jak přejít na digitální procesy. Docházka na jedno pípnutí, schvalovaní faktury online na jeden klik, či ověření identity klienta odkudkoliv. A když chcete přidat poznámku k eDokumentu, stačí jen kliknout. Připojte se ke GO Paperless revoluci a ušetřete svůj čas i peníze.

 • 15.00–15.15


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Adopce on-line prostředí uživateli pomocí aplikací

  Tomáš Martínek T-Mobile Czech Republic, a.s. Petr Kokeš Český úřad zeměměřický a katastrální

  Případové studie využití prostředí známé aplikace k rychlejší orientaci uživatelů v on-line prostředí. Příklady maximalizace využití nativních funkcí produktů M365 pro úspěšnou digitalizaci úřadů. Český úřad zeměměřičský a katastrální Generální finanční ředitelství

 • 15.15–15.30


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Security není sci-fi

  Roman Kümmel Penterep Security s.r.o.

  Představení nové české platformy Penterep, s jejíž pomocí lze dostat bezpečnost infrastruktury nebo webových aplikací plně pod kontrolu. Nedůvěřujte automatickým skenerům bezpečnosti, které ve vás vzbudí pouze falešný pocit bezpečí. Namísto toho automatizujte a v maximální možné míře zjednodušte manuální testování. Pokud vás zajímá, jak vám platforma Penterep může pomoci ušetřit na správných místech nebo jak můžete vzdělávat pracovníky v IT bezpečnosti bez nutnosti je posílat na drahá školení, pak je tato přednáška určena právě vám.

 • 15.35–17.00

  Vnitřní digitalizace úřadu II

 • 15.35–15.50


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Efektivní a spolehlivé provozování a řízení spotřeby budov a technologií

  Jakub Jiříček Schneider Electric CZ, s.r.o.

  Řízení rozvodny a sledování stavu jističů a další prvků elektrických rozvodů výrazně posiluje spolehlivost a předchází výpadkům. Teplotní monitoring předchází požárům a poškození instalace. Monitoring spotřeby energií napomáhá snížení spotřeby a uhlíkovou stopu. EcoStruxure přináší spolehlivý, bezpečný a úsporný provoz datového centra.

 • 15.50–16.00


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Nástroje a služby k naplnění dopadů směrnice NIS2

  Jindřich Šavel Novicom, s.r.o.
 • 16.00–16.30


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Co je u nás nového? Stavební úřad a dokumenty, Přestupky a železniční přejezdy, KZS a JES …

  Jan Křížek VITA software, s.r.o.
 • 16.30–16.45


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Úloha spisového řádu a reflexe změn předpisů

  Jiří Žouželka Město Chrast Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.
 • 16.45–17.00


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Strategie rozvoje ICT ve školství v Kraji Vysočina

  Jan Břížďala Kraj Vysočina

 • 15. 5. 2023 Jednací sál

  Diskuse

 • 17.15–18.45

  Setkání IT komisí samospráv

 • 17.15–18.45


  15. 5. 2023 Jednací sál

  Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

  Jaroslav Střelák Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
 • 12.30–13.50

  Smart City a eTurismus

 • 12.30–12.45


  15. 5. 2023 Labský sál

  Digitální transformace cestovního ruchu

  Jan Herget CzechTourism Jan Huspeka YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Bibiana Košová MICROSOFT, s.r.o.

  Webové stránky kudyznudy.cz jsou největším webem o cestovním ruchu v Česku. V loňském roce měl web více než 11 milionů uživatelů a více než 23 milionů návštěv.

  Vďaka migrácii na Microsoft Azure sú webové stránky CzechTourism, najmä kudyznudy.cz, rýchlejšie, škálovateľnejšie a prístupnejšie pre používateľov.

  A to je jen začátek naplňování velké vize vedení CzechTourism o digitalizaci cestovního ruchu. Díky této migraci bude také stále snazší vyvíjet projekty umělé inteligence, jako je převod textu na řeč nebo Chatbot na kudyznudy.cz, který návštěvníkům připraví cestovní itinerář nebo připraví seznam akcí podle jejich kritérií.

 • 12.45–13.00


  15. 5. 2023 Labský sál

  Inteligentní průvodce přírodními destinacemi

  David Zejda Josef Zelenka Univerzita Hradec Králové

  An important task of participatory visitor management of nature-sensitive areas is to seek and promote a balance between the conservation needs, the interests, and the needs of local communities and their economies and the interests and needs of visitors. Nowadays, the range of tools used to achieve this goal can also include advanced information systems designed for destination management, visitors, or both of them. A recently developed system will be presented. It operates on top of a model of the territory, which includes routes usable for tourism, and can react to the current state of the territory. Destination management gets a web user interface through which the territory model can be developed and managed and through which the destination can be interpreted. The interpretations are delivered to visitors in a mobile application of a tourist guide, thus complementing the in-situ interpretive means. The system uses historical time series from visitor monitoring to predict the current state, helping the visitor to avoid overcrowded points of interest or route bottlenecks. Visitor behavior can be further influenced by setting warnings, route closures, time-limited events, defining a recommended circuit, or setting parameters for routes or points of interest. Interpretations in the digital form can be more easily created, managed, and maintained compared to physical interpretations which gives more opportunity for comprehensive and even personalized content to interpret the destination holistically (biotic, abiotic, cultural phenomena), multilingually, playfully (gamification principles), as narratives (stories), reflecting the changes in the area over time (both in seasonal or daily cycles and historically), didactically (systematic building of relevant knowledge) and as a result to build affection and respect for the landscape and nature. At the same time, the system collects data from visitors about their passage through the territory, visualizes this data, and adds to the knowledge of visitors’ spatiotemporal flows.

 • 13.00–13.10


  15. 5. 2023 Labský sál

  Aplikace PID Lítačka – komplexní nástroj pro mobilitu

  Aleš Crkva Michal Beránek Operátor ICT, a.s.

  Mobilní aplikace PID Lítačka jako komplexní nástroj pro mobilitu po Praze a Středočeském kraji, který využívá každý den více než 200 tisíc uživatelů. Cesta od obyčejné aplikace pro prodej jízdného po řešení odpovídající konceptu MaaS (mobility as a service), cílícího nejen na cestující v MHD.

 • 13.10–13.25


  15. 5. 2023 Labský sál

  Datový portál Data KHK

  Pavel Bulíček Radmila Velnerová Královéhradecký kraj Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

  Datový portál Data KHK je centrálním datovým místem pro veřejnost. Součástí jsou data o Královéhradeckém kraji, která jsou vizualizována do interaktivních grafů, dashboardů nebo různých infografik. V současnosti je graficky publikováno 575 ukazatelů ve 12 tematických oblastech. Výstupem jsou vizualizované srovnávací analýzy krajů, výkonová data, mapové aplikace. Výdaje kraje lze dohledat dle jednotlivých odvětví nebo v územním členění dle okresů či správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Na základě jednotné datové základny je možné data vizualizovat formou mapových příběhů a aplikací, které jednoduchou formou informují občany, kde kraj investuje např. do oblasti zdravotnictví, jaká jsou nejnavštěvovanější místa v kraji a další. Portál zároveň poskytuje přehled o sociálních službách pro seniory, vývoji počtu lůžek v jejich pobytových zařízeních nebo vývoji návštěvnosti kulturních institucí kraje. Nelze opomenout, že součástí portálu je katalog otevřených dat.

 • 13.25–13.35


  15. 5. 2023 Labský sál

  Zkušenost měst z mezinárodních projektů: Jak je získat a jak je využít

  Tomáš Vácha Operátor ICT, a.s.

  Evropská města musí rychle reagovat na nároky plynoucí z klimatických závazků, společenských a geopolitických změn i rapidních inovací v soukromém sektoru. To vyžaduje zavádění inovací do fungování města, budování nové infastruktury, nové organizační modely a finanční nástroje i regulace a pobídky. Existuje řada mezinárodních programů podporujících městské inovace, včetně úzké spolupráce mezi evropskými městy, výzkumnými organizacemi, neziskovým sektorem a průmyslem. Jaké jsou hlavní přínosy mezinárodních projektů podporujících městské inovace? Jaké jsou předpoklady úspěšného projektu? A jak úspěšný projekt získat? Příspěvek představuje potenciál mezinárodních inovačních projektů podporovat městskou transformaci skrze pilotní projekty, organizační učení zapojených aktérů a vzájemné sdílení zkušeností mezi městy. Součástí jsou doporučení a lekce vycházející z praktických zkušeností Prahy a výzkumu s reprezentanty evropských měst v projektech financovaných z programu Horizon 2020.

 • 13.35–13.50


  15. 5. 2023 Labský sál

  Digitalizace procesu sběru a správy dat spotřeb energií v organizacích Královéhradeckého kraje

  Bořek Dvořáček Královéhradecký kraj Lenka Bacovská Centrum investic, rozvoje a inovací

  Digitalizace procesu je nadčasovým a inovativním způsobem řešení k zefektivnění celé oblasti spotřeby jednotlivých druhů energií a médií s potenciálem dalšího rozvoje. Cílem bylo zavedení systému dálkových odečtů energií (elektřina, plyn, teplo, voda) za účelem rozvoje stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019, odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeb energií, získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, zefektivnění práce krajského týmu energetického managementu a odpovědných osob v organizacích, dále také zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a realizaci investičních opatření a neustálé zlepšování (snižování spotřeb energií).

 • 14.00–15.40

  Cloud ve veřejné správě

 • 14.00–14.20


  15. 5. 2023 Labský sál

  Jak stavět moderní informační systémy v hybridním cloudu

  Jiří Krula Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Zbyszek Lugsch SOITRON s.r.o. Jan Šteidl Asseco Central Europe, a.s. Jindřich Pospíšil MICROSOFT, s.r.o.
 • 14.20–14.50


  15. 5. 2023 Labský sál

  Zase to Cisco SASE aneb bezpečně do hybridních cloudů

  Pavel Křižanovský CISCO

  IT svět se v posledních letech a měsících zásadně proměňuje. Narůstá počet IT uživatelů a škála koncových zařízení je pestřejší a pestřejší. Aplikace jsou vizitkou každé firmy i organizace a jejich data jsou rozprostřena v cloudech od malé serverovny „na vašem patře“ přes DC v centrále vaší organizace až po všechny příchutě různých IaaS s SaaS služeb v privátních i veřejných cloudech.

  Úkol IT zůstává stále stejný – zpřístupnit bezpečně data autorizovaným uživatelům při zachování garantované odezvy dané aplikace odkudkoliv, kde je to potřeba. SASE (Secure Access Service Edge) je architektura, která v této nelehké dynamické době, kdy všichni komunikují „odkudkoliv“ a „kamkoliv“, významně pomáhá tento účel naplnit.

 • 14.50–15.10


  15. 5. 2023 Labský sál

  Efektivní, udržitelná a moderní datová centra podle Schneider Electric

  Pavel Blahut Schneider Electric CZ, s.r.o.

  Představení nejnovějších trendů v oblasti moderních technologií pro fyzickou infrastrukturu datových center a z nich vyplývajících přínosů pro provozovatele i uživatele služeb datových center i ve veřejné správě.

 • 15.10–15.25


  15. 5. 2023 Labský sál

  SAP cloud v prostředí veřejné správy

  Hana Součková SAP ČR, spol. s r.o. Tomáš Mirošník MICROSOFT, s.r.o.
 • 15.25–15.40


  15. 5. 2023 Labský sál

  Automatizovaná implementace v cloudovém prostředí

  Jan Pokorný GORDIC spol. s r.o. Michaela Onuferová MICROSOFT, s.r.o.

  Rychlost, bezpečnost, škálovatelnost nebo cena – to je jen část výhod provozu spisové služby i dalších subsystémů platformy GINIS v cloudu Microsoft Azure. Všechny tyto výhody ještě umocňují automatizované implementace a aktualizace prostřednictvím šablon (skriptů), které jsou využitelné i pro zajištění kontinuity. Prezentace se dotkne témat významného urychlení realizovaného nasazení Spisové služby na jedné z předních univerzit, potenciálu IaC (Infrastruktura jako kód) i možností platformních cloudových služeb.

 • 15.45–16.55

  Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

 • 15.45–16.00


  15. 5. 2023 Labský sál

  Datové hospodářství

  Radka Domanská Digitální a informační agentura

  Díky mnohaleté koordinaci a podpoře v oblasti otevřených dat víme, jak dosáhnout lepší kvality a interoperability dat (nejen otevřených). V příspěvku zmíníme důležitost evidence dat a využívání všech způsobů sdílení dat (datové fondy, otevřená data a řízený přístup k datům). Koordinaci těchto oblastí má nově od 1. 4. 2023 na starost Digitální a informační agentura. Upozorníme na aktuální problémy a zmíníme benefity, které může správná evidence a sdílení dat přinést.

 • 16.00–16.20


  15. 5. 2023 Labský sál

  Moderní a ekonomicky úsporná řešení tisku, digitalizace a zobrazování

  Marcel Divín Matěj Kopecký EPSON Europe B.V.

  Unikátní technologie úspory nákladů, zefektivnění a zjednodušení procesů, minimální uživatelské zásahy jsou zásadní výhodou nových inovativních tiskových řešení Epson, které Vám představíme při reálním použití v kombinaci s řešením na digitalizaci dokumentů. Mimo ekonomické výhodnosti jsou Epson tiskové technologie ekologicky šetrné. Tisková řešení v kanceláři doplníme o technologie pro moderní formu zobrazování, které jsou základním předpokladem pro úspěšné sdílení informací a dobrou spolupráci pracovních skupin i jednotlivců a to jak v kanceláři, tak i v oblasti vzdělávání.

 • 16.20–16.40


  15. 5. 2023 Labský sál

  Datová platforma hlavního města Prahy Golemio

  František Hána Operátor ICT, a.s.

  Datová platforma hlavního města Prahy Golemio nedávno migrovala celé řešení do prostředí MS Azure. Jak migrace probíhala? Co by dnes udělal už jinak? Co znamená mít cloud agnostic systém a jak předejít vendorlocku? To vše se dozvíte na přednášce od tech leadera datové platformy Františka Hány.

 • 16.40–16.55


  15. 5. 2023 Labský sál

  Big data

  Václav Jaroš Petr Svoboda Ministerstvo vnitra

 • 15. 5. 2023 Labský sál

  Diskuse

 • 16.15–17.45

  Setkání tajemníků

 • 16.15–17.45


  15. 5. 2023 Visegrádský salonek

  Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

  Ivo Bělonohý Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
 • 9.20–9.30


  15. 5. 2023 Expozice Triada

  Novinky v informačním systému Munis

  Tomáš Vlasák TRIADA, spol. s r.o.

  Představení novinek v informačním systému Munis pro města, obce a jimi zřizované organizace, které se zaměří na témata, jež byla stěžejní za období od poslední konference ISSS, jako například rozšíření modulu Legalizace a vidimace, nové možnosti digitalizace účetních dokladů a rozvoj vazeb spisové služby.

 • 13.20–13.30


  15. 5. 2023 Expozice Triada

  Atestace spisových služeb a její aspekty

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

  Připravovaná atestace spisových služeb má celou řadu souvisejících aspektů, které se pokusíme v přednášce diskutovat z pohledu dodavatele elektronické spisové služby s dlouholetou zkušeností a množstvím různorodých instalací u menších i větších původců.

 • 14.20–14.30


  15. 5. 2023 Expozice Triada

  Vazba na konverzní poštu a další rozvoj digitalizace dokumentů

  Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

  Konverzní pošta může významným způsobem přispět k vnitřní digitalizaci procesů a v nich vystupujících dokumentů. Obdobně spisové služba dobře naimplementovaná v organizaci může tyto procesy zefektivnit a zpřehlednit.

 • 15.20–15.30


  15. 5. 2023 Expozice Triada

  Tvorba spisových řádů jako nekonečný příběh

  Tomáš Vlasák TRIADA, spol. s r.o.

  Proud změn právních předpisů dopadajících na původce je neutuchající, přičemž v poslední době ještě nabírá na síle. Tyto změny je třeba reflektovat ve vnitřních směrnicích, z nichž z pohledu evidence dokumentů je nejdůležitější spisový řád.

 • 16.20–16.30


  15. 5. 2023 Expozice Triada

  IS Munis v cloudu

  Pavel Češka TRIADA, spol. s r.o.

  Přednáška se zaměří na představení případů, v nichž jsou cloudová řešení vhodná. Zároveň budou představeny nové možnosti provozu IS Munis v cloudu.

 • 20.00–0.00

  Večerní společenský program


 • 15. 5. 2023 Aldis

  Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb


 • 15. 5. 2023 Aldis

  Hudební vystoupení: Elvis from Prague s doprovodem


 • 15. 5. 2023 Aldis

  Vystoupení hudební skupiny Major Major

  Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
 

Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR

Projekty v gesci Ministerstva vnitra

8.45–9.15

Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR

8.45–9.15

Projekty v gesci Ministerstva vnitra

Malý sál
Lukáš Kolářík David Sláma Ministerstvo vnitra

Digitalizace a archivace dokumentů

Co se změnilo za rok v tvorbě elektronických dokumentů?

9.00–9.15

Digitalizace a archivace dokumentů

9.00–9.15

Co se změnilo za rok v tvorbě elektronických dokumentů?

Přednáškový sál
Tomáš Lechner Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta

Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

Připravované služby elektronického zdravotnictví

9.00–9.15

Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

9.00–9.15

Připravované služby elektronického zdravotnictví

Jednací sál
Milan Blaha Ministerstvo zdravotnictví

Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR

Představení DIA a její agendy

9.15–9.45

Zpráva o stavu eGovernmentu v ČR

9.15–9.45

Představení DIA a její agendy

Malý sál
Martin Mesršmíd Petr Kuchař Digitální a informační agentura

Nově vzniklá Digitální a informační agentura (DIA) má za cíl posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům i digitální úroveň České republiky v rámci Evropy. Jedním z klíčových úkolů DIA jako ústředního orgánu státní správy je zjednodušit složité procesy, se kterými se veřejnost potýká třeba při komunikaci s úřady či podáváním žádostí. Věnovat se tak bude například správě a vývoji Datových schránek, Portálu občana, kontaktním místům Czech POINT a Základním registrům.

Digitalizace a archivace dokumentů

Zpráva o stavu Národního digitálního archivu

9.15–9.30

Digitalizace a archivace dokumentů

9.15–9.30

Zpráva o stavu Národního digitálního archivu

Přednáškový sál
Jiří Bernas Národní archiv

Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

Návrh nařízení EP a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data

9.15–9.30

Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

9.15–9.30

Návrh nařízení EP a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data

Jednací sál
Eliška Kačerová Ministerstvo zdravotnictví

Digitalizace a archivace dokumentů

Aktuální aktivity CNZ

9.30–9.45

Digitalizace a archivace dokumentů

9.30–9.45

Aktuální aktivity CNZ

Přednáškový sál
Jan Heisler CNZ, z.s.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

eRecept pro pacienty

9.30–9.45

Elektronizace v oblasti zdravotnictví I

9.30–9.45

eRecept pro pacienty

Jednací sál
Irena Storová Státní ústav pro kontrolu léčiv

Prioritou při zavádění systému eRecept byl a je vždy pacient. Aby byla jeho léčba co nejefektivnější a maximálně bezpečná, je nutné, aby jeho ošetřující lékař, případně farmaceut vydávající mu předepsané léky, měl komplexní přehled o jeho medikaci a mohl se tak zodpovědně rozhodnout, jakou léčbu, potažmo jaké léky předepsat.

Tuto oblast pokrývá sdílený lékový záznam. Informace o veškerých předepsaných a vydaných lécích, očkování či ePoukazech na zdravotnické prostředky má k dispozici i sám pacient, stejně tak jak mnoho dalších údajů o něm v systému eRecept vedených. Přístup ke všem těmto údajům poskytuje jak pro pacienty, tak pro zdravotnické pracovníky webová a mobilní aplikace. Prezentace je zaměřená na možnosti a benefity pro pacienta.

Slavnostní zahájení konference ISSS 2023

Slavnostní zahájení

10.00–11.45

Slavnostní zahájení konference ISSS 2023

10.00–11.45

Slavnostní zahájení

Velký sál
Miloš Vystrčil Senát Parlamentu ČR Věra Kovářová Robert Králíček Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Ivan Bartoš Ministerstvo pro místní rozvoj Martin Kupka Ministerstvo dopravy Martin Dvořák Vláda ČR Ján Ferenčák Národná rada SR Ľubomír Andrassy Najvyšší kontrolný úrad SR Marek Ebert Český telekomunikační úřad Irena Storová Státní ústav pro kontrolu léčiv Petr Mlsna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Lukáš Kintr Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura Karel Večeře Český úřad zeměměřický a katastrální Pavel Bulíček Královéhradecký kraj Vítězslav Schrek Kraj Vysočina Volodymyr Čubirko Oblastní rada Zakarpatské Ukrajiny Pavlína Springerová Statutární město Hradec Králové Lukáš Kolářík Ministerstvo vnitra Zdeněk Zajíček ICT UNIE, z.s. Tomáš Salomon Česká spořitelna, a.s. Václav Koudele MICROSOFT Michal Stachník CISCO Vladek Šlezingr EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Dan Rosendorf ICZ a.s. Petr Dvořák Česká televize Tomáš Renčín Konference ISSS/V4DIS 2023

Slavnostní zahájení konference ISSS 2023

Přenos slavnostního zahájení

10.00–11.45

Slavnostní zahájení konference ISSS 2023

10.00–11.45

Přenos slavnostního zahájení

Malý sál

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

Aktuální stav výzev IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

12.30–12.45

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

12.30–12.45

Aktuální stav výzev IROP 2021–2027 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

Malý sál
Aleš Pekárek Ministerstvo pro místní rozvoj

V příspěvku budou uvedeny aktuální informace o vyhlášených a připravovaných výzvách Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v oblasti eGovernmentu (eGovernment, eHealth, neveřejné sítě veřejné správy) a kybernetické bezpečnosti.

Geoinformatika

Účelové územní prvky a další novinky ve službách ČÚZK

12.30–12.45

Geoinformatika

12.30–12.45

Účelové územní prvky a další novinky ve službách ČÚZK

Přednáškový sál
Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální

V příspěvku představím několik novinek z oblasti poskytování dat ČÚZK. Zmíním se o nejnovějších úpravách aplikací Dálkový přístup, Dálkový přístup pro neregistrované uživatele a podíváme se na úpravy aplikace Nahlížení do KN. Ve druhé části příspěvku bych se zaměřil novinky z oblasti RÚIAN a to zejména na oblast zavádění účelových územních prvků (ÚÚP). V loňském roce byly do RÚIAN zavedeny ÚÚP definované Horním zákonem (dobývací prostory, chráněná ložisková území a zvláštní zásahy do zemské kůry). Představíme si aplikaci Veřejný dálkový přístup, která se oblékla do nového kabátu. Součástí těchto úprav bylo i poskytování údajů o ÚÚP.

Rozhodování veřejné správy na základě dat

Je využití pokročilé analytiky a predikčních modelů ve státní správě sci-fi? Jsme blíž, než myslíme

12.30–13.45

Rozhodování veřejné správy na základě dat

12.30–13.45

Je využití pokročilé analytiky a predikčních modelů ve státní správě sci-fi? Jsme blíž, než myslíme

Eliščin sál
Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Bedřich Valigura Generální finanční ředitelství Ondřej Šimáček Petr Gavlas Generální ředitelství cel Petr Malovec Cizinecká policie, Policie ČR Václav Koudele MICROSOFT Ivana Karhanová David Kaláb Adastra, s.r.o.

Jak vybudovat státní správu, kde sdílení dat probíhá napříč celým státem? Kde úřady neobíhají lidé, ale data? Kde pokročilá analytika a predikční modely odhalují anomálie, podezřelé subjekty a ukazují na neobvyklé toky peněz, zboží nebo podezřelých osob?

V panelové diskuzi, kterou pro vás připravila Adastra společně se zástupci státní správy, se dozvíte, jak blízko jsme na úřadech a ministerstvech v ČR cloudovým řešením a real-time sdílení dat. Ukážeme vám, co je potřeba pro zpracování kvalitního reportingu a využití business intelligence jako podkladů pro neprůstřelná rozhodnutí založená na datech.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

12.30–12.45

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

12.30–12.45

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

Jednací sál
Klára Jiráková Kraj Vysočina

Smart City a eTurismus

Digitální transformace cestovního ruchu

12.30–12.45

Smart City a eTurismus

12.30–12.45

Digitální transformace cestovního ruchu

Labský sál
Jan Herget CzechTourism Jan Huspeka YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Bibiana Košová MICROSOFT, s.r.o.

Webové stránky kudyznudy.cz jsou největším webem o cestovním ruchu v Česku. V loňském roce měl web více než 11 milionů uživatelů a více než 23 milionů návštěv.

Vďaka migrácii na Microsoft Azure sú webové stránky CzechTourism, najmä kudyznudy.cz, rýchlejšie, škálovateľnejšie a prístupnejšie pre používateľov.

A to je jen začátek naplňování velké vize vedení CzechTourism o digitalizaci cestovního ruchu. Díky této migraci bude také stále snazší vyvíjet projekty umělé inteligence, jako je převod textu na řeč nebo Chatbot na kudyznudy.cz, který návštěvníkům připraví cestovní itinerář nebo připraví seznam akcí podle jejich kritérií.

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

DES – jeden z pilířů Digitálního Česka

12.45–13.00

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

12.45–13.00

DES – jeden z pilířů Digitálního Česka

Malý sál
Daniel Všetečka Ministerstvo průmyslu a obchodu

Geoinformatika

Inovace státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu – Nová řada topografických map České republiky se představuje

12.45–12.55

Geoinformatika

12.45–12.55

Inovace státního mapového díla z produkce Zeměměřického úřadu – Nová řada topografických map České republiky se představuje

Přednáškový sál
Přemysl Jindrák Zeměměřický úřad

Od 1. 7. 2023 dochází k nahrazení stávající Základní mapy ČR a Státní mapy 1:5000 novou podobou základního státního mapového díla středního měřítka z produkce Zeměměřického úřadu – Základní topografickou mapou ČR (ZTM ČR).

Předmětem přednášky je představení hlavních změn nové podoby SMD. Jedna z nich se týká rozšíření a úpravy měřítkové řady. Hovořit se bude také o rozšíření obsahu map, úpravách ve značkovém klíči a designu tištěné verze ZTM ČR. Prostor bude věnován i určení jednotlivých měřítek, jejich přesnosti a podrobnosti. Samostatnou kapitolou pak jsou varianty map podle preferovaného souřadnicového referenčního systému a s tím související klady mapových listů a značení mapových listů. Závěr bude věnován formám publikovaných dat, která budou poskytována jako otevřená data s licencí CC BY 4.0.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

S eReceptem do zahraničí

12.45–13.00

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

12.45–13.00

S eReceptem do zahraničí

Jednací sál
Renata Golasíková Petr Koucký Státní ústav pro kontrolu léčiv

Vyzvednout si léky na elektronický recept umožníme i v zahraničí, a to díky přeshraniční preskripci. Jde o další rozšíření systému eRecept, které zvýší komfort pacientů. Český pacient v zahraniční lékárně předloží svůj identifikační doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace), na základě toho může být příslušný eRecept vydán. Lékárník v zahraničí se spojí s českým systémem eRecept a provede výdej. Jakmile lékárník provede výdej léků, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost ověřit, zda si pacient léky vyzvedl.

Smart City a eTurismus

Inteligentní průvodce přírodními destinacemi

12.45–13.00

Smart City a eTurismus

12.45–13.00

Inteligentní průvodce přírodními destinacemi

Labský sál
David Zejda Josef Zelenka Univerzita Hradec Králové

An important task of participatory visitor management of nature-sensitive areas is to seek and promote a balance between the conservation needs, the interests, and the needs of local communities and their economies and the interests and needs of visitors. Nowadays, the range of tools used to achieve this goal can also include advanced information systems designed for destination management, visitors, or both of them. A recently developed system will be presented. It operates on top of a model of the territory, which includes routes usable for tourism, and can react to the current state of the territory. Destination management gets a web user interface through which the territory model can be developed and managed and through which the destination can be interpreted. The interpretations are delivered to visitors in a mobile application of a tourist guide, thus complementing the in-situ interpretive means. The system uses historical time series from visitor monitoring to predict the current state, helping the visitor to avoid overcrowded points of interest or route bottlenecks. Visitor behavior can be further influenced by setting warnings, route closures, time-limited events, defining a recommended circuit, or setting parameters for routes or points of interest. Interpretations in the digital form can be more easily created, managed, and maintained compared to physical interpretations which gives more opportunity for comprehensive and even personalized content to interpret the destination holistically (biotic, abiotic, cultural phenomena), multilingually, playfully (gamification principles), as narratives (stories), reflecting the changes in the area over time (both in seasonal or daily cycles and historically), didactically (systematic building of relevant knowledge) and as a result to build affection and respect for the landscape and nature. At the same time, the system collects data from visitors about their passage through the territory, visualizes this data, and adds to the knowledge of visitors’ spatiotemporal flows.

Geoinformatika

ZABAGED® v roce 2023

12.55–13.05

Geoinformatika

12.55–13.05

ZABAGED® v roce 2023

Přednáškový sál
Jana Pressová Zeměměřický úřad

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je v současné době jediným vektorovým geografickým modelem, který v jednotném obsahu a kvalitě pokrývá celé území ČR, je pravidelně aktualizován a na základě požadavků uživatelů rozšiřován. Prezentace bude zaměřena na hlavní kvalitativní a obsahové změny, které proběhly v publikačních datech ZABAGED® v posledních letech.

Digitalizace a Digitální identita

eDoklady

13.00–13.15

Digitalizace a Digitální identita

13.00–13.15

eDoklady

Velký sál
Martin Mesršmíd Digitální a informační agentura

Hlavním projektem DIA pro rok 2023 bude vývoj nové aplikace pro mobilní zařízení, která bude obsahovat primárně občanský průkaz. Aplikace eDoklady bude sloužit jako plnohodnotný nástroj k prokazování identity na území České republiky. Aplikace bude bezplatně dostupná na mobilních zařízeních s operačními systémy iOS a Android. V roce 2026 pak bude tento pilotní projekt aktualizován do evropské digitální peněženky, která bude platná napříč státy Evropské unie. Ta už bude zahrnovat i další informace a postupně i nejrůznější doklady jako je nejvyšší dosažené vzdělání či zdravotní dokumentace.

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

Novinky České spořitelny a.s. pro města a obce

13.00–13.20

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

13.00–13.20

Novinky České spořitelny a.s. pro města a obce

Malý sál
Petr Chlupáč Česká spořitelna, a.s.

Představení novinek z dílny České spořitelny a.s. pro obce a města – eÚředník a další.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientů

13.00–13.15

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

13.00–13.15

Elektronizace zdravotnictví z pohledu pacientů

Jednací sál
Edita Müllerová Pracovní skupina Pacientské rady pro eHealth

Smart City a eTurismus

Aplikace PID Lítačka – komplexní nástroj pro mobilitu

13.00–13.10

Smart City a eTurismus

13.00–13.10

Aplikace PID Lítačka – komplexní nástroj pro mobilitu

Labský sál
Aleš Crkva Michal Beránek Operátor ICT, a.s.

Mobilní aplikace PID Lítačka jako komplexní nástroj pro mobilitu po Praze a Středočeském kraji, který využívá každý den více než 200 tisíc uživatelů. Cesta od obyčejné aplikace pro prodej jízdného po řešení odpovídající konceptu MaaS (mobility as a service), cílícího nejen na cestující v MHD.

Geoinformatika

Implementace GeoInfostrategie 2020+

13.05–13.15

Geoinformatika

13.05–13.15

Implementace GeoInfostrategie 2020+

Přednáškový sál
Michal Tichý Digitální a informační agentura

GeoInfoStrategie má za cíl nastavit jasná pravidla pro efektivní tvorbu, správu a využívání prostorových informací a vytvořit podmínky pro jejich začlenění do rozhodovacích procesů veřejné správy i celé společnosti. Veřejná správa může využívat prostorová data pro zajišťování ochrany životního prostředí, v dopravě, regionálním rozvoji, územním plánování, stavební činnosti, zemědělství, při řešení daňových potřeb státu, v oblasti státní statistiky, evidence a správy majetku, správy a rozvoje území apod. Prostorové informace mají mimořádný význam pro zajišťování bezpečnosti a obrany státu, prevenci kriminality, ochranu obyvatelstva, předcházení živelním či antropogenním (průmyslovým) pohromám.

Smart City a eTurismus

Datový portál Data KHK

13.10–13.25

Smart City a eTurismus

13.10–13.25

Datový portál Data KHK

Labský sál
Pavel Bulíček Radmila Velnerová Královéhradecký kraj Tomáš Merta Centrum investic, rozvoje a inovací

Datový portál Data KHK je centrálním datovým místem pro veřejnost. Součástí jsou data o Královéhradeckém kraji, která jsou vizualizována do interaktivních grafů, dashboardů nebo různých infografik. V současnosti je graficky publikováno 575 ukazatelů ve 12 tematických oblastech. Výstupem jsou vizualizované srovnávací analýzy krajů, výkonová data, mapové aplikace. Výdaje kraje lze dohledat dle jednotlivých odvětví nebo v územním členění dle okresů či správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Na základě jednotné datové základny je možné data vizualizovat formou mapových příběhů a aplikací, které jednoduchou formou informují občany, kde kraj investuje např. do oblasti zdravotnictví, jaká jsou nejnavštěvovanější místa v kraji a další. Portál zároveň poskytuje přehled o sociálních službách pro seniory, vývoji počtu lůžek v jejich pobytových zařízeních nebo vývoji návštěvnosti kulturních institucí kraje. Nelze opomenout, že součástí portálu je katalog otevřených dat.

Digitalizace a Digitální identita

Využití digitální identity MojeID v EU

13.15–13.25

Digitalizace a Digitální identita

13.15–13.25

Využití digitální identity MojeID v EU

Velký sál
Jaromír Talíř CZ.NIC z.s.p.o.

Služba MojeID nabízí jedinou digitální identitu v ČR, kterou je možné použít jak u komerčním služeb, tak pro veřejné služby Českého státu a zároveň pro veřejné služby v Evropské unii. S jednou identitou tak uživatel získává přístup k největšímu portfoliu služeb. Prezentace shrne, jakým způsobem je možné MojeID v zahraniční používat.

Geoinformatika

Od DTM k 3D modelu území

13.15–13.30

Geoinformatika

13.15–13.30

Od DTM k 3D modelu území

Přednáškový sál
Vladimír Špaček Intergraph CS s.r.o. Tomáš Kantůrek MICROSOFT, s.r.o.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

VITAKARTA aneb když data s inteligencí tančí

13.15–13.45

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

13.15–13.45

VITAKARTA aneb když data s inteligencí tančí

Jednací sál
Eva Švecová OZP Vladimír Šolc STYRAX Consulting, a.s.

VITAKARTA jako klíčový elektronický produkt OZP představuje názorný příklad dobré praxe využití zdravotních dat. Díky dlouholetému vývoji aplikace má OZP prostor soustředit se na tvorbu modulů, které přináší klientům značnou přidanou hodnotu. V současné podobě VITAKARTA obsahuje řadu pokročilých medicínských funkcí: vyhodnocuje EKG záznamy z chytrých hodinek, umí vytvořit vlastní zdravotní profil pojištěnci, hlídá prevenci ale i nevhodné lékové interakce, identifikuje chronické stavy a v neposlední řadě umožňuje kontrolovat vykázanou péči a odměňovat její kvalitu. Brzy také nabídne sdílení laboratorních výsledků. VITAKARTA jednoduše dává datům nový smysl, kdy nad nimi staví moderní inteligentní služby s informacemi pro klienta.

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

Systém na podporu lokální ekonomiky

13.20–13.40

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

13.20–13.40

Systém na podporu lokální ekonomiky

Malý sál
Petr Stuchlík Corco Systems a.s.

Corrency je transakční systém pro podporu lokální ekonomiky. Díky spoluúčasti sami občané efektivně a racionálně rozhodují, který kroužek, kterou provozovnu nebo místního podnikatele, má obec veřejnými penězi podpořit. Vyzkoušeno v Kyjově, na Praze 1, Praze 18 (Letňany), aktuálně probíhá ve Slezské Ostravě, v Prostějově, Praze 14 (Černý most), Praze-Kolovratech a dalších obcích po celé ČR. Systém je plně digitální, bezpapírový, v souladu s principy ESG, certifikován na protikorupční ISO 37.001. Více viz www.corrency.cz.

Digitalizace a Digitální identita

Evropská digitální peněženka a pilotní projekt s účastí MojeID

13.25–13.35

Digitalizace a Digitální identita

13.25–13.35

Evropská digitální peněženka a pilotní projekt s účastí MojeID

Velký sál
Jaromír Talíř CZ.NIC z.s.p.o.

Evropská komise vybrala čtyři konzorcia, která budou v průběhu příštích dvou let pilotovat ekosystém vznikající digitální peněženky pro různé způsoby jejího použití. Prezentace popíše co lze od konzorcií očekávat a jaká je role sdružení CZ.NIC a digitální identity MojeID.

Smart City a eTurismus

Zkušenost měst z mezinárodních projektů: Jak je získat a jak je využít

13.25–13.35

Smart City a eTurismus

13.25–13.35

Zkušenost měst z mezinárodních projektů: Jak je získat a jak je využít

Labský sál
Tomáš Vácha Operátor ICT, a.s.

Evropská města musí rychle reagovat na nároky plynoucí z klimatických závazků, společenských a geopolitických změn i rapidních inovací v soukromém sektoru. To vyžaduje zavádění inovací do fungování města, budování nové infastruktury, nové organizační modely a finanční nástroje i regulace a pobídky. Existuje řada mezinárodních programů podporujících městské inovace, včetně úzké spolupráce mezi evropskými městy, výzkumnými organizacemi, neziskovým sektorem a průmyslem. Jaké jsou hlavní přínosy mezinárodních projektů podporujících městské inovace? Jaké jsou předpoklady úspěšného projektu? A jak úspěšný projekt získat? Příspěvek představuje potenciál mezinárodních inovačních projektů podporovat městskou transformaci skrze pilotní projekty, organizační učení zapojených aktérů a vzájemné sdílení zkušeností mezi městy. Součástí jsou doporučení a lekce vycházející z praktických zkušeností Prahy a výzkumu s reprezentanty evropských měst v projektech financovaných z programu Horizon 2020.

Geoinformatika

Prostorové plánování města Jihlavy

13.30–13.45

Geoinformatika

13.30–13.45

Prostorové plánování města Jihlavy

Přednáškový sál
Jiří Pokorný Statutární město Jihlava

Město Jihlava využívá řadu nástrojů pro efektivní plánování jejího budoucího rozvoje. Jedním z těchto nástrojů je také geografický informační systém (GIS), který nabízí pohled prostřednictvím prostorových dat. Kromě základního pohledu na území města také odhaluje souvislosti nebo potenciál, který není vidět na první pohled. A analýzou dat, ať už prostorových nebo tabelárních, jsme schopni získat povědomí o územním potenciálu jednotlivých lokalit města pro jejich možné využití (na bydlení, výrobu nebo logistiku). Víme o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých lokalit pro daná využití těchto území. Díky systémově nastaveným pravidlům spolupráce s investory jsme tedy schopni pro daný záměr nabídnout ty lokality, které pro to mají nejen potřebnou výši potenciálu, ale jsou také ekonomicky efektivní. A takové pozemky pak detailně popsat, představit a nabízet investorům. Kromě rozvoje prostřednictvím soukromých investičních záměrů je tu také investiční plán, který ve výhledu na 10 let detailně eviduje investiční akce města. Každá akce je zařazena podle různých kritérií, finančně naplánována do jednotlivých let a pokud je to možné, tak i přesně lokalizována do území. Město tak získává detailní přehled o výši investic dle jednotlivých let nebo třeba také jednotlivých lokalit.

Rádi bychom vám v souvislostech představili projekty Priority územního rozvoje města Jihlavy, Mapu pozemků pro investory a Investiční plán města Jihlavy.

Digitalizace a Digitální identita

Bankovní identita a evropská digitální peněženka

13.35–13.45

Digitalizace a Digitální identita

13.35–13.45

Bankovní identita a evropská digitální peněženka

Velký sál
Jan Blažek Bankovní identita, a.s.

Bankovní identita má za sebou víc jak dva roky fungování a blížící se nová evropská legislativa bude představovat výzvu, jak schéma správně zavést a maximalizovat její přínosy pro občany, firmy a stát. Jaké jsou ty zásadní principy, které je třeba dodržet, a naopak čemu se třeba se vyhnout, na to odpovím se své přednášce.

Smart City a eTurismus

Digitalizace procesu sběru a správy dat spotřeb energií v organizacích Královéhradeckého kraje

13.35–13.50

Smart City a eTurismus

13.35–13.50

Digitalizace procesu sběru a správy dat spotřeb energií v organizacích Královéhradeckého kraje

Labský sál
Bořek Dvořáček Královéhradecký kraj Lenka Bacovská Centrum investic, rozvoje a inovací

Digitalizace procesu je nadčasovým a inovativním způsobem řešení k zefektivnění celé oblasti spotřeby jednotlivých druhů energií a médií s potenciálem dalšího rozvoje. Cílem bylo zavedení systému dálkových odečtů energií (elektřina, plyn, teplo, voda) za účelem rozvoje stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019, odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeb energií, získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, zefektivnění práce krajského týmu energetického managementu a odpovědných osob v organizacích, dále také zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a realizaci investičních opatření a neustálé zlepšování (snižování spotřeb energií).

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

Aktuální stav Národního plánu obnovy v oblasti eGovernment

13.40–13.55

Ekonomika eGov projektů veřejné správy

13.40–13.55

Aktuální stav Národního plánu obnovy v oblasti eGovernment

Malý sál
Stanislav Bogdanov Ministerstvo vnitra

V příspěvku budou uvedeny informace o stavu plnění milníků/cílů spolu s informacemi o očekávané letošní aktualizaci NPO. Tématem bude i bližší informace o očekávaných dodatečných finančních prostředcích směřujících do oblasti kybernetické bezpečnosti.

Digitalizace a Digitální identita

Aktuální informace k tématu revize nařízení eIDAS

13.45–14.00

Digitalizace a Digitální identita

13.45–14.00

Aktuální informace k tématu revize nařízení eIDAS

Velký sál
Filip Bílek Digitální a informační agentura

Nařízení eIDAS schválené v roce 2014 stanovuje podmínky, za kterých má docházet k povinnému přeshraničnímu uznávání prostředků pro el. identifikaci a dále také stanovuje požadavky týkající se poskytování služeb vytvářejících důvěru a právní účinky kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru napříč EU. Evropská komise na základě hodnocení účinnosti nařízení eIDAS zveřejnila v červnu 2021 návrh revize tohoto nařízení, která má zavést evropské peněženky digitální identity a rovněž definovat nové typy služeb vytvářejících důvěru. Prezentace shrne aktuální informace týkající se legislativního projednávání revize nařízení eIDAS.

Geoinformatika

Nová role zeměměřiče v digitálním světě

13.45–13.55

Geoinformatika

13.45–13.55

Nová role zeměměřiče v digitálním světě

Přednáškový sál
Martin Hrdlička Aleš Černý Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Nový stavební zákona a novela zákona o zeměměřictví nově definuje roli autorizovaného zeměměřického inženýra ve výstavbě a zakládá Českou komoru zeměměřičů. Nezbytný orgán, který dosud v tuzemsku chyběl, zaštítí garanci vysoké kvality odváděných služeb autorizovaných zeměměřických inženýrů a bude dohlížet na kvalitu zeměměřických činností, na které je v současnosti kladen čím dál větší důraz především z důvodu probíhající digitalizace stavebního řízení, implementace digitálních technických map a dalším výzvám v podobě BIM, smart cities, autonomní dopravy a mnoha dalších.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

Trable projektového manažera při implementaci jednotného NIS do pěti krajských nemocnic

13.45–14.00

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

13.45–14.00

Trable projektového manažera při implementaci jednotného NIS do pěti krajských nemocnic

Jednací sál
Iveta Veselá Kraj Vysočina

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

ICT v resortu MPSV

13.50–14.05

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

13.50–14.05

ICT v resortu MPSV

Eliščin sál
Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí

Diskuse

Diskuse

Přednáškový sál

Digitalizace a Digitální identita

Lhůty zákona o právu na digitální služby – Lze je ještě stihnout?

14.00–14.20

Digitalizace a Digitální identita

14.00–14.20

Lhůty zákona o právu na digitální služby – Lze je ještě stihnout?

Velký sál
Zdeněk Zajíček ICT UNIE, z.s.

ICT v územním plánování a stavebním řízení

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

14.00–14.20

ICT v územním plánování a stavebním řízení

14.00–14.20

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

Malý sál
Petr Klán Ministerstvo pro místní rozvoj

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

Stav přípravy standardů elektronického zdravotnictví

14.00–14.10

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

14.00–14.10

Stav přípravy standardů elektronického zdravotnictví

Jednací sál
Martin Pilnik Hynek Kružík Ministerstvo zdravotnictví

Cloud ve veřejné správě

Jak stavět moderní informační systémy v hybridním cloudu

14.00–14.20

Cloud ve veřejné správě

14.00–14.20

Jak stavět moderní informační systémy v hybridním cloudu

Labský sál
Jiří Krula Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Zbyszek Lugsch SOITRON s.r.o. Jan Šteidl Asseco Central Europe, a.s. Jindřich Pospíšil MICROSOFT, s.r.o.

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

Jak uděláme krátký proces s haldami formulářů na úřadech práce

14.05–14.20

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

14.05–14.20

Jak uděláme krátký proces s haldami formulářů na úřadech práce

Eliščin sál
Karel Trpkoš Ministerstvo práce a sociálních věcí Tomáš Ammer OKsystem a.s.

Jedním z klíčových úkolů MPSV a ÚP je vyrovnat se s rostoucími nároky na množství obsluhovaných klientů a dobu zpracování jednotlivých podání. Resort proto přistoupil za pomoci společnosti OKsystem k postupnému zavádění procesního zpracování, které je podpořeno i odpovídajícími technologiemi na straně IT. Probíhá zavádění nástroje pro efektivní distribuci činností v rámci ÚP a měření jednotlivých procesních kroků. Některé z manuálních úkonů jsou automatizovány nahrazením papírových potvrzení sehráváním dat z jiných institucí nebo od soukromých subjektů. Takto postupně dochází k optimalizaci procesů a tím i zefektivnění chodu úřadu, snížení administrativní zátěže a zvýšení komfortu občanů, kteří již nemusí řadu věcí dokládat sami.

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

Možnosti financování projektů elektronického zdravotnictví

14.10–14.20

Elektronizace v oblasti zdravotnictví II

14.10–14.20

Možnosti financování projektů elektronického zdravotnictví

Jednací sál
Vít Lidinský Ministerstvo zdravotnictví

Elektronické spisové služby

Budoucnost školní správy dokumentů: Elektronická spisová služba GINIS

14.15–14.30

Elektronické spisové služby

14.15–14.30

Budoucnost školní správy dokumentů: Elektronická spisová služba GINIS

Přednáškový sál
Vladimír Přech Monika Havlíková GORDIC spol. s r.o.

Prezentace bude zaměřena na blížící se legislativní povinnost vést elektronickou spisovou službu ve školách a bude představeno moderní řešení v podobě GINIS SSD. Zmíněny budou přednosti tohoto systému, včetně jeho integrace se školskými systémy (Bakaláři, VIS) nebo možnosti provozu v cloudu. Účastníci se dozvědí, jakým způsobem může tento systém usnadnit a zefektivnit správu dokumentů ve školách nebo jiných příspěvkových organizacích, a vyslechnou si příklady jeho využití od současných uživatelů.

ICT v územním plánování a stavebním řízení

SW stavebních úřadů stávající a nový

14.20–14.50

ICT v územním plánování a stavebním řízení

14.20–14.50

SW stavebních úřadů stávající a nový

Malý sál
Ivana Havlíková Jiří Štochel VITA software, s.r.o.

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

Rekvalifikace a portál MPSV

14.20–14.35

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

14.20–14.35

Rekvalifikace a portál MPSV

Eliščin sál
Petra Kumová Ministerstvo práce a sociálních věcí Jiří Winkler Asseco Central Europe, a.s. Marek Blajer MICROSOFT, s.r.o.

Cloud ve veřejné správě

Zase to Cisco SASE aneb bezpečně do hybridních cloudů

14.20–14.50

Cloud ve veřejné správě

14.20–14.50

Zase to Cisco SASE aneb bezpečně do hybridních cloudů

Labský sál
Pavel Křižanovský CISCO

IT svět se v posledních letech a měsících zásadně proměňuje. Narůstá počet IT uživatelů a škála koncových zařízení je pestřejší a pestřejší. Aplikace jsou vizitkou každé firmy i organizace a jejich data jsou rozprostřena v cloudech od malé serverovny „na vašem patře“ přes DC v centrále vaší organizace až po všechny příchutě různých IaaS s SaaS služeb v privátních i veřejných cloudech.

Úkol IT zůstává stále stejný – zpřístupnit bezpečně data autorizovaným uživatelům při zachování garantované odezvy dané aplikace odkudkoliv, kde je to potřeba. SASE (Secure Access Service Edge) je architektura, která v této nelehké dynamické době, kdy všichni komunikují „odkudkoliv“ a „kamkoliv“, významně pomáhá tento účel naplnit.

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

Vzdálený přístup do spisu

14.30–14.50

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

14.30–14.50

Vzdálený přístup do spisu

Velký sál
Vít Kasal Monika Hanáková GORDIC spol. s r.o.

I přístup do spisu získává digitální podobu. Co bylo možné dříve vyřídit jen osobní návštěvou úřadu se postupně přesouvá na internet. Představíme vám jeden z prvních pilotních projektů, jež byl realizován na území ČR. Vzdálený přístup do spisu správního řízení. Přednáška se dotýká budování eGovernmentu v ČR, rozvoji digitálních služeb, využívání elektronické spisové služby, portálových řešení s Identitou občana, vnitřní digitalizace úřadů a v neposlední řadě také bezpečnosti. Prošlapáváme cestu ostatním.

Elektronické spisové služby

Spisová služba – živá součást agend a oběhu dokumentů

14.30–14.40

Elektronické spisové služby

14.30–14.40

Spisová služba – živá součást agend a oběhu dokumentů

Přednáškový sál
Michal Kellner Allium, s.r.o.

Lze spisovou službu využít pro řízený oběh dokumentů? Pro jaké typy dokumentů to má smysl a jaké to přinese výhody? Kdy naopak dokumenty zpracovávat v agendovém systému a integrovat se spisovou službou?

Vnitřní digitalizace úřadu I

Digitálna cesta Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

14.30–14.50

Vnitřní digitalizace úřadu I

14.30–14.50

Digitálna cesta Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Jednací sál
Ľubomír Andrassy Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) viac ako 10 rokov prevádzkuje hlavný agendový informačný systém – Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR (KIS NKÚ SR), v rámci ktorého sú elektronizované a digitalizované procesy kontrolných a podporných činností úradu.

KIS NKÚ SR bol budovaný a je rozvíjaný v spolupráci so súkromným sektorom v súlade s princípmi e-governmentu a legislatívnymi požiadavkami informačnej a kybernetickej bezpečnosti SR. Viac ako 90 % procesov v rámci úradu je plne digitalizovaných, čo pomáha k otvorenosti a transparentnosti úradu. Údaje o kontrolnej činnosti sú zverejňované na portáli úradu a na portály otvorených údajov SR, pričom tieto dáta sú využívané v rámci in-house vyvíjanej aplikácie municipality map (MuMap).

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

SAP Analytics Cloud možnosti využití – případová studie na prostředí MPSV/GŘÚP

14.35–14.45

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

14.35–14.45

SAP Analytics Cloud možnosti využití – případová studie na prostředí MPSV/GŘÚP

Eliščin sál
Martin Večeře EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Elektronické spisové služby

Spisová služba nové generace

14.40–14.50

Elektronické spisové služby

14.40–14.50

Spisová služba nové generace

Přednáškový sál
Jitka Košovanová S&T CZ, s.r.o.

Představení nového produktu spisové služby s pokročilými funkcemi a využitím strojového učení.

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

Využití umělé inteligence pro zpracování žádostí o dávky

14.45–15.00

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

14.45–15.00

Využití umělé inteligence pro zpracování žádostí o dávky

Eliščin sál
Aleš Vejvoda František Nový Ministerstvo práce a sociálních věcí Denis Belucz KPMG Czech Republic Dominik Mathauser MICROSOFT, s.r.o.

Úřady práce se potýkají s řadou výzev a změn, na které je potřeba rychle a včas reagovat. Jednou z těchto výzev je i nárůst práce a s tím související dodržování lhůt. V rámci digitální transformace Úřadu práce bylo v této souvislosti odpilotováno využiti umělé inteligence pro automatické vytěžovaní ručně vyplněných žádostí. Toto řešení by v důsledku mělo vést k výraznému zkráceni času pro vyřízení žádosti o dávky a zároveň umožnit, aby se úřednici minimálně věnovali rutinním činnostem a soustředili se na úkony s vyšší přidanou hodnotou.

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

Vizualizační portál Českého telekomunikačního úřadu

14.50–15.00

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

14.50–15.00

Vizualizační portál Českého telekomunikačního úřadu

Velký sál
Karel Holek Český telekomunikační úřad

Představení nové verze portálu, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice.

ICT v územním plánování a stavebním řízení

BIM

14.50–15.05

ICT v územním plánování a stavebním řízení

14.50–15.05

BIM

Malý sál
Petr Serafín Ministerstvo průmyslu a obchodu

Elektronické spisové služby

Pohled původce na připravované atestace spisových služeb

14.50–15.05

Elektronické spisové služby

14.50–15.05

Pohled původce na připravované atestace spisových služeb

Přednáškový sál
Pavel Jirásek Městská část Praha 16 Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

Vnitřní digitalizace úřadu I

Od papíru k digitalizaci: Efektivní cesta ke GO Paperless

14.50–15.00

Vnitřní digitalizace úřadu I

14.50–15.00

Od papíru k digitalizaci: Efektivní cesta ke GO Paperless

Jednací sál
Michal Andraško Asseco Solutions, a.s. Karel Kallab ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Papírový les na úřadě je minulostí, buďte krok před ostatními. Na této přednášce se dozvíte, jak se jednoduše zbavit papírových formulářů a dokumentů a jak přejít na digitální procesy. Docházka na jedno pípnutí, schvalovaní faktury online na jeden klik, či ověření identity klienta odkudkoliv. A když chcete přidat poznámku k eDokumentu, stačí jen kliknout. Připojte se ke GO Paperless revoluci a ušetřete svůj čas i peníze.

Cloud ve veřejné správě

Efektivní, udržitelná a moderní datová centra podle Schneider Electric

14.50–15.10

Cloud ve veřejné správě

14.50–15.10

Efektivní, udržitelná a moderní datová centra podle Schneider Electric

Labský sál
Pavel Blahut Schneider Electric CZ, s.r.o.

Představení nejnovějších trendů v oblasti moderních technologií pro fyzickou infrastrukturu datových center a z nich vyplývajících přínosů pro provozovatele i uživatele služeb datových center i ve veřejné správě.

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

Webová platforma města Brna

15.00–15.20

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

15.00–15.20

Webová platforma města Brna

Velký sál
Tomáš Aberl Statutární město Brno Radek Baloun Asseco Central Europe, a.s.

Příspěvek představuje zkušenosti s vybudováním webové Platformy města Brna pro vytvoření a provoz desítek webů města. Platforma splňuje požadavky kybernetické bezpečnosti a uživatelské přístupnosti. Na stejné Platformě mohou běžet miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

Žádost o důchod online

15.00–15.20

Digitalizace v oblasti sociálních věcí

15.00–15.20

Žádost o důchod online

Eliščin sál
František Boháček Kryštof Zrcek Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ umožní podat žádost o důchod zcela online v prostředí ePortálu ČSSZ, při zachování standardů elektronické identifikace. Podání žádosti o důchod je poměrně složitý proces, při kterém doposud hraje nezastupitelnou roli osobní obsluha klientů na přepážce. Aby byl tento komfort v maximální možné míře zachován v online prostředí, připravuje ČSSZ formu komplexní elektronické služby, která žadatele celým procesem podání žádosti o důchod provede. Současně se mu svěří odpovědnost za validaci předvyplněných dat o jeho dobách pojištění, náhradních či vyloučených dobách vedených v evidenci ČSSZ a možnost označit doby, které požaduje došetřit či doby, k nimž připojuje chybějící doklady. U žádosti o starobní důchod zobrazí navíc služba jeho odhadovanou výši. Komfort v podobě osobní obsluhy bude zajištěn možností sjednat si online schůzku s pracovníkem OSSZ. V neposlední řadě bude služba poskytovat informace o přijetí žádosti, průběhu řízení a zobrazovat i samotné rozhodnutí o přiznání důchodu.

Vnitřní digitalizace úřadu I

Adopce on-line prostředí uživateli pomocí aplikací

15.00–15.15

Vnitřní digitalizace úřadu I

15.00–15.15

Adopce on-line prostředí uživateli pomocí aplikací

Jednací sál
Tomáš Martínek T-Mobile Czech Republic, a.s. Petr Kokeš Český úřad zeměměřický a katastrální

Případové studie využití prostředí známé aplikace k rychlejší orientaci uživatelů v on-line prostředí. Příklady maximalizace využití nativních funkcí produktů M365 pro úspěšnou digitalizaci úřadů. Český úřad zeměměřičský a katastrální Generální finanční ředitelství

Diskuse

Diskuse

Malý sál

Elektronické spisové služby

Atestace spisových služeb

15.05–15.25

Elektronické spisové služby

15.05–15.25

Atestace spisových služeb

Přednáškový sál
Petr Vokáč Ministerstvo vnitra Petr Stiegler Česká agentura pro standardizaci

Cloud ve veřejné správě

SAP cloud v prostředí veřejné správy

15.10–15.25

Cloud ve veřejné správě

15.10–15.25

SAP cloud v prostředí veřejné správy

Labský sál
Hana Součková SAP ČR, spol. s r.o. Tomáš Mirošník MICROSOFT, s.r.o.

Stav projektů eGovernmentu

Srovnávací nástroj cen a kvality Českého telekomunikačního úřadu

15.15–15.25

Stav projektů eGovernmentu

15.15–15.25

Srovnávací nástroj cen a kvality Českého telekomunikačního úřadu

Malý sál
Beata Smrkovská Český telekomunikační úřad

Stručné představení funkčnosti nástroje z pohledu koncového uživatele a zhodnocení současného stavu dva roky po jeho spuštění.

Vnitřní digitalizace úřadu I

Security není sci-fi

15.15–15.30

Vnitřní digitalizace úřadu I

15.15–15.30

Security není sci-fi

Jednací sál
Roman Kümmel Penterep Security s.r.o.

Představení nové české platformy Penterep, s jejíž pomocí lze dostat bezpečnost infrastruktury nebo webových aplikací plně pod kontrolu. Nedůvěřujte automatickým skenerům bezpečnosti, které ve vás vzbudí pouze falešný pocit bezpečí. Namísto toho automatizujte a v maximální možné míře zjednodušte manuální testování. Pokud vás zajímá, jak vám platforma Penterep může pomoci ušetřit na správných místech nebo jak můžete vzdělávat pracovníky v IT bezpečnosti bez nutnosti je posílat na drahá školení, pak je tato přednáška určena právě vám.

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

Portál dopravy

15.20–15.40

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

15.20–15.40

Portál dopravy

Velký sál
Ladislav Němec Karel Váchal Ministerstvo dopravy

Stav projektů eGovernmentu

Co může přinést kontejnerizace – 10 minut nejen pro ajťáky

15.25–15.35

Stav projektů eGovernmentu

15.25–15.35

Co může přinést kontejnerizace – 10 minut nejen pro ajťáky

Malý sál
Petr Holan EVIDEN – Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Diskuse

Diskuse

Přednáškový sál

Cloud ve veřejné správě

Automatizovaná implementace v cloudovém prostředí

15.25–15.40

Cloud ve veřejné správě

15.25–15.40

Automatizovaná implementace v cloudovém prostředí

Labský sál
Jan Pokorný GORDIC spol. s r.o. Michaela Onuferová MICROSOFT, s.r.o.

Rychlost, bezpečnost, škálovatelnost nebo cena – to je jen část výhod provozu spisové služby i dalších subsystémů platformy GINIS v cloudu Microsoft Azure. Všechny tyto výhody ještě umocňují automatizované implementace a aktualizace prostřednictvím šablon (skriptů), které jsou využitelné i pro zajištění kontinuity. Prezentace se dotkne témat významného urychlení realizovaného nasazení Spisové služby na jedné z předních univerzit, potenciálu IaC (Infrastruktura jako kód) i možností platformních cloudových služeb.

Diskusní blok kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost samospráv

15.30–16.45

Diskusní blok kybernetické bezpečnosti

15.30–16.45

Kybernetická bezpečnost samospráv

Eliščin sál
Radim Pácl Tibor Tvardzik PaloAlto Networks Michal Zedníček ALEF NULA, a.s. Adam Kučínský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Ida Kárná Bílovice nad Svitavou Aleš Špidla Český institut manažerů informační bezpečnosti

Stav projektů eGovernmentu

e-Sbírka

15.35–15.50

Stav projektů eGovernmentu

15.35–15.50

e-Sbírka

Malý sál
Aleš Gola Milan Hamerský Ministerstvo vnitra

Cílem projektu e-Sbírka je zajistit zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva.Nabídne na jednom místě elektronická úplná znění právních aktů obsažených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tato znění budou státem garantovaná.

Vnitřní digitalizace úřadu II

Efektivní a spolehlivé provozování a řízení spotřeby budov a technologií

15.35–15.50

Vnitřní digitalizace úřadu II

15.35–15.50

Efektivní a spolehlivé provozování a řízení spotřeby budov a technologií

Jednací sál
Jakub Jiříček Schneider Electric CZ, s.r.o.

Řízení rozvodny a sledování stavu jističů a další prvků elektrických rozvodů výrazně posiluje spolehlivost a předchází výpadkům. Teplotní monitoring předchází požárům a poškození instalace. Monitoring spotřeby energií napomáhá snížení spotřeby a uhlíkovou stopu. EcoStruxure přináší spolehlivý, bezpečný a úsporný provoz datového centra.

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

Digitální služby resortu dopravy

15.40–15.55

Portálová řešení pro orgány veřejné moci

15.40–15.55

Digitální služby resortu dopravy

Velký sál
Jan Paroubek CENDIS, s.p. Ladislav Muller Principal engineering s.r.o. Michaela Onuferová MICROSOFT, s.r.o.

Digitální služby pro občany a firmy na Portálu dopravy.

DTM a DMVS

Aktuální stav projektu DTM z pohledu správce IS DMVS

15.45–16.00

DTM a DMVS

15.45–16.00

Aktuální stav projektu DTM z pohledu správce IS DMVS

Přednáškový sál
Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální

Parlament sice posunul start ostrého provozu DTM krajů o jeden rok, ale od července 2023 bude i přesto zahájen testovací provoz celého systému.

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

Datové hospodářství

15.45–16.00

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

15.45–16.00

Datové hospodářství

Labský sál
Radka Domanská Digitální a informační agentura

Díky mnohaleté koordinaci a podpoře v oblasti otevřených dat víme, jak dosáhnout lepší kvality a interoperability dat (nejen otevřených). V příspěvku zmíníme důležitost evidence dat a využívání všech způsobů sdílení dat (datové fondy, otevřená data a řízený přístup k datům). Koordinaci těchto oblastí má nově od 1. 4. 2023 na starost Digitální a informační agentura. Upozorníme na aktuální problémy a zmíníme benefity, které může správná evidence a sdílení dat přinést.

Stav projektů eGovernmentu

On-line platby poplatků i další přínosy Osobního portálu občana

15.50–16.05

Stav projektů eGovernmentu

15.50–16.05

On-line platby poplatků i další přínosy Osobního portálu občana

Malý sál
Michal Tausch Vít Kasal GORDIC spol. s r.o.

Díky propojení Portálu občana GORDIC s platební bránou GoPay poskytují města (včetně středních a menších obcí) svým občanům možnost pohodlné, bezpečné a rychlé úhrady poplatků on-line. Během prezentace si na příkladu předvedeme principy úplné digitalizace platebního procesu, výhody brány GoPay, cloudové infrastruktury i otevřenosti celého řešení. Ukážeme i konkrétní funkce a prvky zapracované na základě požadavků obcí a přání občanů.

Vnitřní digitalizace úřadu II

Nástroje a služby k naplnění dopadů směrnice NIS2

15.50–16.00

Vnitřní digitalizace úřadu II

15.50–16.00

Nástroje a služby k naplnění dopadů směrnice NIS2

Jednací sál
Jindřich Šavel Novicom, s.r.o.

DTM a DMVS

Registr subjektů zapojených do editace DTM krajů

16.00–16.15

DTM a DMVS

16.00–16.15

Registr subjektů zapojených do editace DTM krajů

Přednáškový sál
Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální

Cílem příspěvku je shrnout aktuální stav připravenosti centrálního řešení na ČÚZK, v podobě IS DMVS, integrace krajských řešení a implementace na straně vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. To vše s důrazem na sběr dat o vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické infrastruktury, včetně jejich konsolidace. Identifikační a kontaktní údaje budu součástí centrální komponenty IS DMVS a to i s informací, ve kterém území subjekty působí. ČÚZK plánuje, že aktivace subjektů v podobě vlastníků, správců, provozovatelů a jejich editorů bude spuštěna v červnu 2023.

Vnitřní digitalizace úřadu II

Co je u nás nového? Stavební úřad a dokumenty, Přestupky a železniční přejezdy, KZS a JES …

16.00–16.30

Vnitřní digitalizace úřadu II

16.00–16.30

Co je u nás nového? Stavební úřad a dokumenty, Přestupky a železniční přejezdy, KZS a JES …

Jednací sál
Jan Křížek VITA software, s.r.o.

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

Moderní a ekonomicky úsporná řešení tisku, digitalizace a zobrazování

16.00–16.20

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

16.00–16.20

Moderní a ekonomicky úsporná řešení tisku, digitalizace a zobrazování

Labský sál
Marcel Divín Matěj Kopecký EPSON Europe B.V.

Unikátní technologie úspory nákladů, zefektivnění a zjednodušení procesů, minimální uživatelské zásahy jsou zásadní výhodou nových inovativních tiskových řešení Epson, které Vám představíme při reálním použití v kombinaci s řešením na digitalizaci dokumentů. Mimo ekonomické výhodnosti jsou Epson tiskové technologie ekologicky šetrné. Tisková řešení v kanceláři doplníme o technologie pro moderní formu zobrazování, které jsou základním předpokladem pro úspěšné sdílení informací a dobrou spolupráci pracovních skupin i jednotlivců a to jak v kanceláři, tak i v oblasti vzdělávání.

Stav projektů eGovernmentu

Jak levně a legálně nakoupit licence a ještě na tom vydělat?

16.05–16.20

Stav projektů eGovernmentu

16.05–16.20

Jak levně a legálně nakoupit licence a ještě na tom vydělat?

Malý sál
Martin Predný PREDNY SLM s.r.o.

Získejte peníze na upgrade infrastruktury prodejem svých starých licencí a zjistěte, jaké podmínky lze stanovit u veřejných zakázek na nákup softwarových licencí tak, abyste se vyhnuli nelegálnímu softwaru a nakoupili za nejlepší cenu na trhu.

Diskuse

Diskuse

Velký sál

DTM a DMVS

„Zpráva o stavu Unie“ aneb IS DTM v 11 krajích ČR

16.15–16.30

DTM a DMVS

16.15–16.30

„Zpráva o stavu Unie“ aneb IS DTM v 11 krajích ČR

Přednáškový sál
Roman Zemánek ICZ a.s.

Projekty IS DTM z pohledu dodavatelského realizačního týmu konsorcia ICZ/T-MAPY/GEOVAP/GEOREAL – DTM jako projekt, cíle, přínosy, realizační pohled – nastavení zrcadla a co na to Zadavatel … a možná co dále …

Setkání tajemníků

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

16.15–17.45

Setkání tajemníků

16.15–17.45

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)

Visegrádský salonek
Ivo Bělonohý Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Stav projektů eGovernmentu

Častá pochybení ve veřejných zakázkách v oblasti informačních technologií pohledem rozhodovací praxe ÚOHS

16.20–16.40

Stav projektů eGovernmentu

16.20–16.40

Častá pochybení ve veřejných zakázkách v oblasti informačních technologií pohledem rozhodovací praxe ÚOHS

Malý sál
Petr Jedlička Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio

16.20–16.40

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

16.20–16.40

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio

Labský sál
František Hána Operátor ICT, a.s.

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio nedávno migrovala celé řešení do prostředí MS Azure. Jak migrace probíhala? Co by dnes udělal už jinak? Co znamená mít cloud agnostic systém a jak předejít vendorlocku? To vše se dozvíte na přednášce od tech leadera datové platformy Františka Hány.

Diskuse

Diskuse

Přednáškový sál

Vnitřní digitalizace úřadu II

Úloha spisového řádu a reflexe změn předpisů

16.30–16.45

Vnitřní digitalizace úřadu II

16.30–16.45

Úloha spisového řádu a reflexe změn předpisů

Jednací sál
Jiří Žouželka Město Chrast Tomáš Lechner TRIADA, spol. s r.o.

Stav projektů eGovernmentu

Datové schránky

16.40–16.55

Stav projektů eGovernmentu

16.40–16.55

Datové schránky

Malý sál
Ondřej Menoušek Digitální a informační agentura

DIA má nově na starosti správu a rozvoj Datových schránek, které usnadňují a urychlují komunikaci mezi státní správou, občany a podnikateli. Datová schránka je elektronické úložiště sloužící k dodávání dokumentů, funguje s maximální mírou ochrany a umožňuje zdarma elektronicky komunikovat se státními institucemi, kdekoli a kdykoli. Od ledna 2023 bylo na dle zákona postupně automaticky zřízeno více než dva miliony datových schránek všem subjektům vedeným v registru osob a v současnosti je tak aktivních téměř 4 miliony datových schránek.

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

Big data

16.40–16.55

Otevřená řešení a využití dat ve veřejné správě

16.40–16.55

Big data

Labský sál
Václav Jaroš Petr Svoboda Ministerstvo vnitra

Vnitřní digitalizace úřadu II

Strategie rozvoje ICT ve školství v Kraji Vysočina

16.45–17.00

Vnitřní digitalizace úřadu II

16.45–17.00

Strategie rozvoje ICT ve školství v Kraji Vysočina

Jednací sál
Jan Břížďala Kraj Vysočina

Diskuse

Diskuse

Malý sál

Diskuse

Diskuse

Labský sál

Diskuse

Diskuse

Jednací sál

Setkání IT komisí samospráv

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

17.15–18.45

Setkání IT komisí samospráv

17.15–18.45

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)

Jednací sál
Jaroslav Střelák Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Generální partner

Česká spořitelna, a. s.

Hlavní partneři

Asseco Central Europe, a. s. Cisco Systems, s.r.o. Eviden ICZ, a. s. Microsoft Vita software s.r.o.

Ve spolupráci

Hradec Králové Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Triada, spol. s r. o.